322

322, 1969, far., 96 min

Psychologický príbeh nevyliečiteľne chorého muža, ktorý hľadá nádej a istoty. Kuchár Lauko, muž v strednom…

Obrázok k filmu 322 (1969)

322

322


1969, far., 96 min


Réžia: Dušan Hanák


Scenár: Ján Johanides, Dušan Hanák


Strih: Alfréd Benčič


Kamera: Viktor Svoboda


Hudba: Ladislav Gerhardt

O filme

Psychologický príbeh nevyliečiteľne chorého muža, ktorý hľadá nádej a istoty. Kuchár Lauko, muž v strednom veku, reviduje v hraničnej situácii (názov je odvodený z čísla diagnózy rakoviny) celý svoj život, zvykajúc si postupne na jeho zmenený rytmus. Bývalá manželka Marta, tráviaca voľný čas s mladším milencom Petrom, si od neho požičiava na auto; zahynie pri autohavárii po tom, čo sa rozišla s Petrom, s ktorým sa Lauko stretne pri jej mŕtvole. Lauko, nesúhlasiaci s operáciou, sa stretáva s dlhovlasým chlapcom Vladkom, ktorý ho upútal svojou bezprostrednosťou a vnútornou čistotou. Film má rozmer poetického podobenstva, opierajúceho sa o pôsobivé čiernobiele obrazy. Hlavný hrdina trpí fatálnou fixnou ideou, chápajúc svoju chorobu ako trest za to, že v 50-tych rokoch ubližoval ľuïom. Cíti potrebu mravnej očisty a rehabilitácie, naráža na bariéru ľahostajnosti, nezáujmu a sebectva. Z tohto súkolia sa vyčleňuje jedine postava jeho nemocničného priateľa Vladka, ktorý svojou senzitívnosťou a extrovertnosťou, prežívaním vlastného bytia vo vzťahu k svojmu okoliu, symbolizuje pocit slobody a nezávislosti. Hanákov celovečerný debut nadväzuje na jeho krátkometrážnu tvorbu, zjednotenú témou samoty, anonymity, izolácie jednotlivca v spoločnosti, nemožnosti plnohodnotnej komunikácie a hľadaním ideálu ľudskej slobody a vzájomnosti v intenzívnom prežívaní vlastnej existencie. Film má dôsledne komponovanú štruktúru, vplyv vtedy dominujúceho pop-artu sa prejavil v zaujatí pre kontrapunkt a koláž. Napriek skepticizmu je vo svojej autentickosti prežiarený svetlom znovuoživených nádejí: návrat k sebe možno skúsiť cez očistené, zjasnené vnímanie najzákladnejších prvkov skutočnosti: „…toto je jablko, toto je strom…“.Hrajú

Václav Lohniský (Lauko), Lucyna Winnická (Marta), Josef Abrhám (Peter), Viktor Blaho (Greguš), Emil Horváth (Fajnor), Ferdinand Mazal (primár), Miroslav Macháček (lekár), Zdeněk Blažek (lekár), Olga Chodáková (hlavná sestra)Ocenenia

  • cenenia > Veľká cena (ex aequo s Medium Cool) na XVIII. MFF v Mannheime; Dušan Hanák dostal Hlavnú cenu a Zlatý klinec v kategórii trezorových filmov (za filmy Ja milujem, ty miluješ, Obrazy Starého sveta, 322) na Dňoch českého a slovenského filmu v Bratislave 1990.
na stiahnutie: