Obrazy starého sveta

Obrazy starého sveta, 1972, čiernobiely., 64 min

Jedno z najväčších diel slovenskej kinematografie bolo šestnásť rokov zatracované na základe pochybných ideových…

Obrázok k filmu Obrazy starého sveta (1972)

Obrazy starého sveta

Obrazy starého sveta


1972, čiernobiely., 64 min


Réžia: Dušan HanákStrih: Alfréd Benčič


Kamera: Alojz Hanúsek


Hudba: G. F. Händel, Václav Hálek, Jozef Malovec

O filme

Jedno z najväčších diel slovenskej kinematografie bolo šestnásť rokov zatracované na základe pochybných ideových a estetických kritérií „normalizátorov“. Nevšedný dokument citlivo a s pochopením kreslí podoby starých dedinčanov, žijúcich zdanlivo na okraji spoločnosti, v podmienkach hraničiacich s biedou, ale vo vlastnom svojbytnom svete. V diele inšpirovanom piatimi fotografickými cyklami Martina Martinčeka, ktorého galériu portrétov rozširuje o ïalšie postavy, sa prelínajú fotografie s výtvarne invenčnými dokumentárnymi zábermi, synchrónmi a komentárom. Zobrazením civilizačne nedeformovaných individualít sa Hanák snaží hľadať odpovede na primárne otázky ľudskej existencie (ich sociálna neetablovanosť je jedným zo zdrojov zachovania si harmónie vnútorného sveta, slobody a orientácie na podstatu bytia). Zdanlivá bizarnosť skrýva často tragický osud, zápas s biedou, sebectvom, chorobou, neláskou, starobou, pričom si zachovávajú schopnosť ruvať sa so svetom i sami so sebou, intenzívne prežívať vlastnú existenciu.

V nevšednom dokumente autor citlivo a s pochopením kreslí podoby starých dedinčanov, žijúcich zdanlivo na okraji spoločnosti, v podmienkach hraničiacich s biedou, ale vo vlastnom svojbytnom svete – ich sociálna neetablovanosť je jedným zo zdrojov zachovania si harmónie vnútorného univerza, slobody a orientácie na hlavné veci bytia. „Obrazy starého sveta, to sú etudy o ľuïoch, ktorí ma zaujali svojou vnútornou krásou, múdrosťou a slobodou, čistým a rýdzim vzťahom k základným otázkam života. Sú to vlastne variácie na jednu tému: na tému človeka, stotožneného so svojím osudom, ktorý sa nevzdialil sám sebe“ (Hanák). V diele inšpirovanom piatimi z mimoriadne pôsobivých fotografických cyklov Martina Martinčeka, ktorého galéria portrétov je rozšírená o ïalšie postavy, sa prelínajú fotografie s výtvarne invenčnými dokumentárnymi zábermi, synchrónmi a komentárom. Autenticite je podriadené prelínanie dokumentárnej, inscenačnej a reportážnej metódy stvárnenia. Do filmu je vkomponovaná anketa s otázkou: čo má v živote cenu? Snáï najpôsobivejšími odpoveïami je mlčanie, s kamerou upnutou na starú tvár – neschopnosť prostého človeka odpovedať na „hlbokomyseľnú“ otázku, ale ako dominantnú počujeme odpoveï: „No človek predsa.“ Zobrazením civilizačne nedeformovaných individualít, ktorých zdanlivá bizarnosť skrýva často tragický osud, zápas s biedou, sebectvom, chorobou, neláskou, starobou, pričom si zachovávajú schopnosť ruvať sa so svetom i sami so sebou a intenzívne prežívať vlastnú existenciu, sa dielo monumentálne približuje vnútornému svetu Človeka. Väčšina postáv predstupuje pred kameru v sprievode Händlovej hudby, pôsobivá je aj hudba J. Malovca (elektroakustický skladateľ Novej hudby) a V. Hálka (skladby podľa melódie ľudskej reči). Jedno z najväčších diel slovenskej kinematografie, ktoré popri odkrývaní hodnoty a zmyslu ľudskej existencie je aj významným príspevkom k hľadaniu identity národa, bolo divákom 16 rokov zneprístupnené na základe pochybných ideových a estetických kritérií „normalizátorov“ (odsúdené za „estetiku škaredosti“ dnes divákov napåňa nezvyčajným katarzným blahom).Ocenenia

  • Grand Prix – Zlatý sestercius, Cena publika, Cena poroty mladých a Cena ekumenickej poroty na 20. MFF dok. filmov v švajčiarskom Nyone 1988
  • Cena Asociácie filmových kritikov v Los Angeles za najlepší dok. film 1990
  • Veľká cena na V. Etnofilme Čadca 1988
  • Cena FICC, Cena FIPRESCI a Cena umeleckého zväzu na Medzinárodnom týždni dokumentárnych a krátkych filmov v Lipsku 1988
  • Hlavná cena na 4. MF dok. filmov v Mníchove 1989
  • Dušan Hanák dostal Hlavnú cenu a Zlatý klinec v kategórii trezorových filmov (za filmy Ja milujem, ty miluješ, Obrazy Starého sveta, 322) a Zvláštnu cenu za povznesenie dokumentárneho filmu na výsostne umeleckú reflexiu ľudského osudu vo filme Obrazy starého sveta na Dňoch českého a slovenského filmu v Bratislave 1990
  • Európska filmová cena – Čestné uznanie za dokument v Paríži 1990
  • Cena Paľa Bielika za rok 1988 za réžiu (1989)
  • 1. miesto v ankete desiatich kritikov "Desať naj" vyhlásenej Literárnym týždenníkom v roku 1988
  • nominácia na Oscara v kategórii dokumentárny film 1991.