Zbehovia a pútnici

Zbehovia a pútnici, 1968, far., 101 min

Poviedkový triptych plný fantasknosti, bizarností a štylizovaných výjavov, hľadá v temnom atavizme, vyvolávajúcom…

Zbehovia a pútnici

Zbehovia a pútnici


1968, far., 101 min


Monopol: do 28.08.2008


Réžia: Juraj JakubiskoStrih: Maximilián Remeň


Kamera: Juraj Jakubisko


Hudba: Štěpán Koníček

O filme

Poviedkový triptych plný fantasknosti, bizarností a štylizovaných výjavov, hľadá v temnom atavizme, vyvolávajúcom v človeku rozkoš zo zabíjania, príčinu možnej záhuby sveta. V 1. časti – Zbehovia – nájde cigánsky zbeh po návrate zo zákopových bojov I. svetovej vojny v rodnej dedine spoločnosť asociálnych živlov, vojnových mrzákov, vzbúrencov a šialených žien, ktorí zimprovizujú drastickú anarchistickú smršť s rozpútavaním atavistických pudov, aby nakoniec všetci zahynuli. V 2. časti – Dominika – hlúčik ustupujúcich nemeckých vojakov na sklonku II. svetovej vojny prepadne statok, v ktorom sa usídlili partizáni pod velením opitého sovietskeho dôstojníka. Vo všeobecnom zmätku padajú ako obete i obyčajní ľudia, ktorí sa v kritickej chvíli náhodou ocitli na nevhodnom mieste. 3. časť – Pútnici – zachytáva deň po atómovej katastrofe. V podzemnom kryte pripomínajúcom blázinec sa potáca skupina starcov a starien. Personifikovaná Smrť (fičúrsky Biely husár zo Zbehov, Nacista v Dominike, tu už ako nevládny bezzubý dedko) s mladou ošetrovateľkou so symbolickým menom Eva sa vyberú na spálený povrch planéty, kde Smrť stráca zmysel svojej existencie a zomiera. Vizuálna mágia na halucinačnom scénografickom pozadí je vytvorená v barokových a expresionistických lektúrach, v podstatnej miere vychádzajúc z naivnosti insitného umenia. Užívaním alegórie a sústreïovaním charakterov do vyhranených abstraktných typov bez psychologických dimenzií nadväzuje Jakubisko na stredovekú ľudovú poéziu a divadlo. Ako „hold cenzúre“ dal režisér ako prvý titulok cez celé plátno cenzúrne povoľovacie číslo. Film bol uvedený na MFF v Benátkach r. 1968, do kín sa však už nedostal. Vložená dvojminútová dokumentárna sekvencia zachytáva filmový štáb v deň vstupu piatich okupujúcich armád Varšavskej zmluvy do ČSSR. Keïže negatív aj pôvodnú kópiu stratil Čs. filmexport pri predaji filmu do Kolumbie, od r. 1990, kedy bol film uvoľnený z trezoru, sa uvádza zachovaná kópia so španielskymi podtitulkami.Hrajú

Ferenc Gejza (Kalmán), Mikuláš Ladižinský (Martin, Nikolaj), Helena Gorovová (Lila), Alexandra Sekulová (Mara), Augustín Kubáň (Smrť, Biely husár), Magda Vášáryová (Dominika), Juraj Kukura, Samuel Adamčík, Jana Stehnová (nevesta, dievča), Ján JakubiskoOcenenia

  • 1968: Igric 1967 Jurajovi Jakubiskovi za réžiu a kameru poviedky Zbehovia a za réžiu filmu Kristove roky; Trilobit 1967 za réžiu; Čestné uznanie poviedke Zbehovia – 29. MFF Benátky
  • 1969: Cena Finále Jurajovi Jakubiskovi za réžiu a kameru (ex aequo s Všichni dobří rodáci) – na 7. FČSF (2. Finále) Plzeň; Zlatá Siréna za réžiu filmov Zbehovia a pútnici; Vtáčkovia, siroty a blázni a Kristove roky – Prehliadka čs. filmu Sorrento; Trilobit 1968 Jurajovi Jakubiskovi za scenár, kameru a réžiu.
na stiahnutie: