Dnes je 16.January 2018, meniny má Kristína, zajtra Nataša

Kino-Ikon a ďalšie publikácie

Kino-Ikon a ďalšie publikácie

Kino-Ikon a ďalšie publikácie

ASFK sa okrem svojej prvoradej činnosti – distribúcie artových filmových titulov – venuje v spolupráci so Slovenskýmfilmovým ústavom aj edičnej činnosti. Dvakrát do roka (od r. 1996) vydávačasopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze KINO - IKON. Ide o jediný časopis svojho druhu na Slovensku a jeho obsahom sú štúdie, rozhovory, analýzy, reflexie, diskusie a prílohy venované svetovémui slovenskému filmu. Sprostredkúva spôsob akým sa odborne, kompetentne, fundovane a zároveň so zaujatím uvažuje o filme v krajinách s vyspelou kinematografiou.

V roku 1994 vydala Katalóg klubotéky ASFK – predchodcu aktualizovaného druhého vydania Sprievodcu klubovým filmom (2001). Okrem toho sa podieľala na vydávaní monografií takých zaujímavých osobností svetovej kinematografie ako Wim Wenders či Pedro Almodóvar. V nasledujúcom texte sa dočítate viac o každej publikácii a ak vás niektorá z nich zaujme, vyberte sa do kníhkupectva Klapka.sk, kde si každú z nich môžete zakúpiť.

Vydanie publikácie finančne podporil podporil Audiovizuálny fond

KINO-IKON 2/2015

V rubrike STUDIUM ostáva naďalej otvorená kľúčová téma slovenskej kinematografie: druhá svetová vojna a Povstanie. Posledná, štvrtá časť štúdie s touto tematikou v rámci non-fiction produkcie rokov 1945 – 1989 sa venuje filmom o umení a umelcoch, ktorí sa venovali SNP. Prvú TÉMU čísla tvorí rozsiahla kritická rekapitulácia domácej filmovej produkcie za rok 2014. Jednotlivé príspevky v konštelácii referát a ko-referát – venované množstvu a najmä kvalite ročnej „úrody“ hraných, dokumentárnych a animovaných filmov – zazneli na úvod verejných diskusií, ktoré sa uskutočnili ako sprievodný program prehliadky Týždeň slovenského filmu (apríl 2015). V druhej TÉME pripravila hosťujúca editorka Eva Šošková (FTF VŠMU) súbor textov o súčasnom animovanom filme. Vybraní autori sa venujú tak mysleniu o fenoménoch histórie a súčasnosti slovenského animovaného filmu (Šošková, Krišková, Uhrinová), napr. tradícii rozprávok alebo edukatívnej funkcii animovaných filmov pre deti, ako aj vybraným prípadovým štúdiám filmov i autorov (Zbojník Jurko, tWINs, Lokalfilmis, profil W. Borowczyka, Herečka tisícročia). V rubrike ROZHOVORY nadviaže číslo na druhú a hlavnú tému čísla rozhovorom Evy Šoškovej s jedným z najznámejších kolibským vedúcich produkcie krátkych a animovaných filmov Pavlom Forischom. V extra rubrike VLAK ZVANÝ FILM, prítomnej len v tomto ročníku časopisu Kino-Ikon (v súvislosti s rovnomennou, celoročnou filmovou prehliadkou v Kine Lumière) číslo uvedie dvojdotyk textov Rudolfa Urca o slovenských krátkych a animovaných filmoch venovaných vlakom. Samostatne bude rubriku DVOJDOTYK reprezentovať aj reflexia filmu Ivana Ostrochovského Koza v podaní Pavla Branka a Petra Michaloviča. V súbore literárnych a filmových REFLEXIÍ sa číslo bude venovať novým knihám nielen o filme (Naše filmové storočie, Audiokultura). 

KINO-IKON 1/2015

V rubrike STUDIUM ostáva naďalej otvorená kľúčová téma slovenskej kinematografie: druhá svetová vojna a Povstanie. Tretie pokračovanie štúdie Evy Filovej s touto tematikou v rámci non-fiction produkcie rokov 1945 – 1989 sa venuje filmom koncentrovaným do dvoch kategórií: kľúčové osobnosti a pocta internacionalizmu. Po roku 1948 boli niektoré osobnosti vymazané z národnej histórie, iní si prisvojili zásluhy na Povstaní. Až v 60. rokoch po politických rehabilitáciách a v rámci revidovania historických faktov začali vznikať filmy o povstaleckých generáloch, bývalých aj aktívnych politikoch, o zastúpení ďalších národov v Povstaní. Súčasťou rubriky bude aj rozsiahla kvanitatívna analytická štúdia Moniky Lošťákovej venovaná histórii slovenských medzinárodných filmových koprodukcií po roku 1989, z ktorej vyplývajú zaujímavé závery o vývoji produkčného prostredia slovenskej kinematografie. Rubriku uzatvára štúdia Petra Michaloviča venovaná dielu Miloslava Luthera Krok do tmyV bloku textov hlavnej témy čísla si Kino-Ikon pripomenie okrúhle výročie narodenia jedného z najvýznamnejších filmových tvorcov minulého storočia – Orsona Wellesa (1915 – 1985). Vybrané texty nechcú zase pojednávať len o chronicky známych filmoch, skôr sa zameriavajú na témy alebo diela u nás celkom neznáme. Jonathan Rosenbaum kriticky rekapituluje esejistické a dokumentárne fikcie Orsona Wellesa, riaditeľ Filmového múzea v Mníchove Stefan Droessler prehľadáva množstvo fragmentov z Wellesových neskorších nedokončených filmových a televíznych projektov, Martin Ciel si všíma Wellesove reklamy na japonskú Nikka Whisky a František Gyárfáš zase preberá jeden z jeho najmagickejších mokumentov F ako falzifikát (1973). Druhou,  v tomto čísle otvorenou, témou je filmová KOMÉDIA. Blok sa venuje najmä fenoménu talianskej komédie („komédie po taliansky“) od 50. rokov, ktorý predstavili Enrico Giacovelli a Paolo Speranza. Okrem toho sa ďalšie texty zamerali napr. na komédie v strednej Európe (v maďarskej kinematografii) alebo témy súčasnej romantickej komédie v Číne. V rubrike ROZHOVORY bude pokračovať obsiahly rozhovor Anne Gillainovej a Dudley Andrewa s režisérom a pedagógom Arnaudom Desplechinom o tvorbe Françoisa Truffauta. Český kritik a znalec talianskej filmovej kultúry Ján Švabenický pripravil dlhodobo rozvíjaný e-mailový rozhovor so známym talianskym historikom a teoretikom filmu Gianom Pierom Brunettom. Rubrika LITERÁRNE A FILMOVÉ REFLEXIE predstavuje najaktuálnejšiu kritickú rekapituláciu domácej tvorby Stanislava Barabáša (1924–1994) od Pavla Branka, tiež nové knihy (Atomy věčnosti) a prípadne najdôležitejšie filmové diela minulého roku na Slovensku (vlna vs. breh).

KINO-IKON 2/2014

Druhé číslo časopisu Kino-Ikon v úvodnej rubrike STUDIUM pokračuje v letnej okrúhlej téme (70. výročie SNP) druhou časťou rozsiahlej štúdie Evy Filovej o premenách  slovenskej „povstaleckej“ krátkometrážnej tvorby do 80. rokov minulého storočia. HLAVNOU TÉMOU čísla sa pri príležitosti 25. výročia pádu komunizmu a 20. výročia „samostatnej“ slovenskej kinematografie stalo ďalšie kolo bilancovania jej úspechov i stagnácií. Tematický blok pripravili Jana Dudková v spolupráci s Máriou Ferenčuhovou. „Môžeme slovenskú ponovembrovú kinematografiu vnímať ako postupne sa osamostatňujúcu? Ak áno, tak vo vzťahu k čomu a v akom hodnotovom meradle sa osamostatnila? – kladú v úvode základné otázky celého bloku, ktorý vychádza z projektu riešeného Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV a Katedrou audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU pod názvom Slovenská kinematografia po roku 1989. Jeho cieľom je okrem iného upozorniť práve na potrebu novej a presnejšej periodizácie slovenskej kinematografie, v súlade s podrobnejšou analýzou jej rôznych odvetví. V rubrike ROZHOVORY je prvou veľká debata s režisérkou Zuzanou Liovou a strihačkou Alexandrou Gojdičovou o ich práci na dokumentárnom portréte divadelnej režisérky Magdy Lokvencovej Husákovej, pilotnej časti seriálu Prvé, o prvých ženách v slovenskej spoločnosti, kultúre, politike. Na tento rozhovor nadviažu v rubrike DVOJDOTYK esejami o Liovej filme aj Nina Hradiská a Peter Michalovič. V druhom rozhovore, ktorý publikujeme pri príležitosti 30. výročia úmrtia Françoisa Truffaauta, sa kritici Anne Gillainová a Dudley Andrew rozprávajú so známym francúzskym tvorcom Arnaudom Desplechinom o peripetiách Truffautovej tvorby i premenách jej recepcie. V rámci stále novej rubriky ZA OKRAJOM sa Tomáš Hudák pokúša poodkryť zákulisie krízy MFF Karlovy Vary koncom 60. rokov a najmä peripetie neznámeho projektu medzinárodného filmového festivalu vo Vysokých Tatrách. V súbore literárnych a filmových REFLEXIÍ sa číslo venuje novým knihám (Rozprava o westerne, Upír ako maska inakosti) i ďalším vybraným témam (Alain Resnais, Francis Bacon a film a ďalšie).

KINO-IKON 1/2014

Hlavnou témou čísla sa pri príležitosti osláv 70. výročia stalo Slovenské národné povstanie a najmä jeho reflexia vo filmovej tvorbe od oslobodenia po súčasnosť. Druhým tematickým blokom je profil rakúskeho tvorcu Michaela Hanekeho. V rubrike STUDIUM prvé číslo otvorí štúdia Petry Hanákovej Hviezdy pod Tatrami, venovaná pripomínaniu „hviezdnych príležitostí“ (herci, filmy, reálie) Slovenska do roku 1945. Súbor textov o SNP a filme sa zaoberá jednak problematikou prvých partizánskych námetov v slovenskom filme, krátkometrážnou tvorbou venovanou SNP od 50. rokov do pádu komunistického režimu, fenoménom premietania sovietskych filmov počas Povstania v banskobystrických kinách, i kritickými dokumentami o SNP zo 60. rokov. V pocte tvorbe M. Hanekeho sa vybraní autori budú venovať jeho najvýraznejším dielam i témam (od Bielej stuhy po Funny Games; obrazy hry, médií i násilia). V rubrike ROZHOVORY sa vracia k téme Povstania – v spoločnej, osobne ladenej debate Juraja Mojžiša a Alberta Marenčina. Aj v súbore literárnych a filmových REFLEXIÍ sa číslo venuje hlavnej téme čísla. Tri generácie tvorcov ponúkli texty, eseje, reflexie na vlastné filmy alebo témy iných diel (Urc, Štric, Ostrochovský). Rubrika sa ďalej venuje novým knihám (Rozprava o westerne, Rozmarná léta) i vybraným tvorcom (Alain Resnais, Richard Linklater). V rámci stále novej rubriky ZA OKRAJOM sa Rastislav Steranka zameral na fenomén amerického televízneho seriálu Temný prípad.

KINO-IKON 2/2013

Hlavnú tému celého ročníka 2013 určovali najmä dve okrúhle výročie – 50. rokov od založenia Slovenského filmového ústavu (1963–2013) a tiež 20. výročie vzniku Asociácie slovenských filmových klubov ako hlavného vydavateľa časopisu (1993–2013).  Hlavným príspevkom druhého čísla sa stala rozsiahla štúdia Václava Maceka venovaná dejinám Slovenského filmového ústavu. Rubriku Studium tvorí dokončenie rozsiahlej analýzy filmovej tvorby 60. rokov od Juraja Mojžiša a Kataríny Mišíkovej a zároveň historicko-metodologický komentár Juraja Oniščenka k vývoju slovenského filmu od 90. rokov (pri príležitosti 20. výročia samostatnosti slovenskej kinematografie). Samostatný malý blok textov Rekonštrukcia avantgardy tvoria vybrané príspevky z konferencie európskych filmológov NECS, ktorá sa uskutočnila v júni 2013 v Prahe. V rubrike recenzií sa číslo vracia k súčasnej slovenskej hranej i dokumentárnej filmovej tvorbe (profil Miry Fornayovej), k aktuálnym festivalom (17. ročník MFDF Jihlava) i vydaným knihám (napr. Živé striebro Juraja Jakubiska, Ponorná rieka kinematografie Martina Čiháka). V špeciálnej rubrike In Memoriam si číslo pripomenulo osobnosť i tvorbu Petra Solana (1929-2013).

KINO-IKON 1/2013

Hlavnú tému v prvom čísle Ikonu určujú dve okrúhle výročia – 50. rokov od založenia Slovenského filmového ústavu (1963–2013) a v rubrike reflexií na filmy z distribučnej ponuky ASFK si Kino-Ikon pripomenie aj 20. výročie jej vzniku ako svojho hlavného vydavateľa (1993–2013). Blok textov venovaných 50. výročiu SFU otvára štúdia jedného z najuznávanejších filmových historikov filmu súčasnosti Paola Cherchi Usaia o konzervovaní pohyblivých obrazov. Nasleduje štúdia Michaly Burcákovej, ktorá sa venuje koncepcii prvého Filmového archívu na Slovensku podľa historika Ivana Rumanovského. Jej článok sprevádza edícia vzácnych archívnych materiálov (prvé štatúty archívu) od Ivana Rumanovského a iné jeho texty. Základ čísla tvoria rozsiahle štúdie na témy z dejín slovenského filmu: k začiatkom kinematografie (1896–1918) na Slovensku sa vracia Angelika Šrámková, v prieskume rétorických mantinelov slovenského dokumentu po roku 1945 pokračovala Mária Ferenčuhová a k témam novej vlny a 60. rokom (z čísla 2/2012) sa vo veľkej reflexii vrátili Juraj Mojžiš a Katarína Mišíková. V rubrike Dvojdotyk sa avantgarde a filmu venujú texty Martina Čiháka (o sne v avantgardnom filme) a Martina Mazanca (o koncepte ideálneho filmového priestoru). V rubrike recenzií sa vrátime k aktuálnej slovenskej hranej i dokumentárnej filmovej produkcii (Nový život, Môj pes Killer, Ďakujem, dobre), k vydaným knihám (napr. zborník o Hugovi Haasovi).

KINO-IKON 2/2012 KINO-IKON 2/2012

Počet strán: 227 strán

Číslo otvára trojica rozsiahlych štúdií. V prvej sa Petra Hanáková venuje jednej z málo známych postáv slovenskej filmovej tvorby a výroby z obdobia vojnových 40. rokov Pavla Čambalu. Na jej portrét málo známeho hýbateľa slovenského filmovníctva nadväzuje štúdia Márie Ferenčuhovej zameraná na rétoriku a poetiku slovenských non-fiction filmov z produkcie Školfilmu a Nástupu. Viac na tému čísla (čs. nová vlna) už nadväzuje štúdia Milana Klepikova z NFA odkrývajúca pozadie vzťahu tvorcov francúzskej novej vlny k predchádzajúcej cinéma de qualité. V hlavnej téme sa číslo venuje čs. kinematografii 60. rokov – českým pohľadom sú sledované slovenské filmy a naopak. Impulzom k téme bolo okrem iného aj minuloročné pripomínanie 50. rokov vzniku kľúčových diel čs. filmovej novej vlny. V súbore textov, pod dohľadom editora témy Petra Michaloviča, pritom pôjde o nové pohľady na vybrané diela susednej novej vlny. Okrem toho by sa súčasťou čísla mali stať aj ďalšie články a reflexie mimo tému čísla (napr. analýza Abuladzeho Pokánia), prípadne recenzie vybraných knižných (Dejiny filmovej hudby) i filmových titulov (vybrané filmy slovenskej produkcie). Kino-Ikon opäť doplní aj číslo časopisu FRAME – rovnako zamerané na analýzy u nás najmenej známych filmov novej vlny 60. rokov.

KINO-IKON 1/2012 KINO-IKON 1/2012

Celé číslo prvého ikonu roku 2012 bude venované téme normalizácie a filmu. Podnetom k celému tematickému zameraniu čísla sa stala pracovná konferencia Katedry audiovizuálnych štúdií, ktorá sa pod názvom NORMALIZÁCIA V (ČESKO)SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFII uskutočnila v dňoch 1. – 2. decembra 2011 v kinosále FTF VŠMU v Bratislave. Základ čísla budú tvoriť príspevky českých i slovenských historikov a kritikov: Václava Maceka, Jeleny Paštekovej, Juraja Mojžiša, Luboša Ptáčka, Evy Filovej, Zdenka Hudeca, Martina Ciela a Jadwigy Hučkovej. Kino-Ikon opäť doplní aj číslo časopisu FRAME – rovnako zamerané na analýzy filmov normalizačného obdobia našej kinematografie.

KINO-IKON 2/2011 KINO-IKON 2/2011 - JACQUES RIVETTE

Rozsah: 237 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Vysoká škola múzických umení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2012
Predajná cena: 3,32 €

V úvodnej štúdii analyzuje Mária Ferenčuhová obľúbené vyjadrovacie postupy známych slovenských dokumentaristov (Kerekes, Škop, Lehotský). Hlavnou témou čísla sa stalo dielo kľúčového reprezentanta francúzskej novej vlny a pritom u nás najmenej známeho tvorcu – Jacquesa Rivetta. Diela z rôznych dekád jeho tvorby (od 60. rokov po súčasnosť) analyzovali mladí českí a slovenskí filmoví vedci (Schimera, Křipač, Felcman, Mišíková, Michalovič). Rubrika Pocta je venovaná dielu Pavla Branka a Petra Solana. Druhý tematický blok textov sa venuje reflexii posledného 15. ročníka MFDF Jihlava a najmä dokumentu Andrey Slovákovej Nadohľad (2011). V rubrike Dvojdotyk sa Daniela Šterbáková a Tomáš Hudák venujú filmu Strýko Búnmí. V súbore recenzií sa číslo venuje odbornej filmovej literatúre (knihy Martina Palúcha, Jany Dudkovej, Zdeňka Hudeca, Pavla Branka, zb. o Martinovi Slivkovi a i.), filmom v distribúcii (Melanchólia, 80 dopisov, Drive) i filmovým aktivitám uplynulého roka (14. čs. filmologická konferencia Minority a film).

VIKTOR KUBALRudolf Urc: VIKTOR KUBAL. filmár – výtvarník – humorista

Rozsah: 384 strán
Vydali: Asociácia slovenskýcj filmových klubov a Slovenský filmový ústav
Rok vydania: 2010
Predajná cena: 17,50 €

Kniha je monografickou a historiografickou prácou o živote a diele výtvarníka, karikaturistu, scenáristu, animátora a režiséra Viktora Kubala. Táto jedinečná osobnosť slovenskej kultúry obsiahla množstvo aktivít a svojím dielom prepojila umenie karikatúry, grafiky a oživenej kresby. Štúdia je výsledkom mnohoročného osobného priateľstva a dramaturgickej spolupráce Rudolfa Urca s majstrom Kubalom. Dialóg Urca s Kubalom je akoby slovná forma animácie: má prekvapujúce zvraty, ohňostroj vtipných výrokov a názorov, premyslený strih spomienok, úvah a dokladov z rôznych prameňov, pútavosť od začiatku do konca... [Ondrej Slivka]  Práca Rudolfa Urca je šťastnou symbiózou pohľadu povolaného odborníka a zároveň svedectva vnímavého pozorovateľa. Dlhé roky bol Kubalovým dramaturgom i priateľom, pozorne si ukladal do pamäti aj na papier debaty s ním. Pri čítaní jeho textu ožíva nielen Kubal-tvorca, ale i Kubal-človek so všetkými túžbami, názormi a pochybnosťami. [Kornel Földvári]

KINO-IKON 1/2011KINO-IKON 1/2011

Číslo otvára vynikajúca filozofická analýza užívania priestoru a vôle vo filme A. Tarkovského Stalker [Daniela Foltinová]. Nasleduje ju jeden zo stále potrebných a zaujímavých návratov k tetralógii citov od M. Antonioniho [Juraj Mojžiš]. Témou čísla je séria nových úvah o žánroch a žánrovení vo filme [John Frow, Peter Michalovič, a i.]. Blok textov dopĺňa aktuálny rozhovor s americkým teoretikom filmových žánrov Rickom Altmanom. Z reflexií treba pripomenúť text o poslednom Tarrovom filme [András Bálint Kovács], analýzu Havlovho odcházení [J. Bernard], esej o bielej žene v Afrike od Claire Denis [Michal Michalovič], či správu o stave maďarske kinematografie v orbánovských časoch [Tomáš Hučko].

KINO-IKON 2/2010KINO-IKON 2/2010

Rozsah: xx strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Vysoká škola múzických umení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2011
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

Hlavnou témou druhého čísla sa stal SÚČASNÝ TALIANSKY FILM poslednej dekády. Po úspešnom nadviazaní spolupráce s talianskymi partnermi z Neapola – prehliadka slovenských filmov vo viacerých mestách v roku 2009, špeciálne číslo Quaderni Cinemasud venované len slovenskej kinematografii – sme s pomocou Paola Speranzu a Tiziany d´Amico obrátili pozornosť späť, na súčasný taliansky film. Vznikla zostava pôvodných článkov talianskych študentov a pedagógov (najmä z Neapola a Ríma) o rôznych dielach či autorských rukopisoch známych i aktuálne sa presadzujúcich tvorcov.
Okrem širšieho všeobecného predstavenia vývoja talianskej kinematografie poslednej dekády (P. Speranza) tak podrobnejšie predstavili tvorbu napr. Marca Bellocchia, Lucu Guadagnina Marca Tullia Giordana, Saveria Costanza, Giorgia Dirittiho a ďalších. V textoch aj našich autorov sa číslo venuje aj jednotlivým výrazným titulom posledných 10 rokov – od Gomory (Garrone), cez Sviatočný nedeľný obed (Di Gregorio) po Ja som láska (Guadagnino). Časopis FRAME rovnako nadviazal na taliansku tému v Kino-Ikone.

KINO-IKON 1/2010KINO-IKON 1/2010

Rozsah: 256 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Vysoká škola múzických umení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2010
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

Číslo otvára ďalší text Juraja Mojžiša a Kataríny Mišíkovej o modeloch rozprávania v slovenskom filme, stále v časoch normalizácie. V rubrike Studium sa Eva Vženteková pokúsi o reinterpretáciu katolíckych filmov Štefana Uhra – v tomto čísle najmä filmu Organ. Hlavnou a celkom netradičnou témou čísla sa stalo u nás málo známe spojenie filmu s neurovedou. Blok tvorí štúdia kolektívu autorov Neuroveda a filmová veda, dopĺňa ju zasvätený úvod Zdenka Holého Neuroestetika: budúcnosť filmových štúdií? V rubrike rozhovorov uvedieme debatu Michala Michaloviča s Györgyom Pálfim rekapitulujúcu jeho doterajšiu tvorbu, a zároveň rozhovor s Brunom Dumontom o filme Hadewijch. K slovenskému filmu sa opäť vrátime v rubrike Dvojdotyk, kde sa Václav Macek a Eduard Grečner dotýkajú témy konca Koliby. Sprievodné číslo časopisu Frame sa aktuálne venuje téme „Minulosť“.

KINO-IKON 2/2009KINO-IKON 2/2009 - WESTERN

Rozsah: xx strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2010
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

Číslo otvára tretie pokračovanie veľkého rozprávania Juraja Mojžiša a Kataríny Mišíkovej o modeloch rozprávania v slovenskom filme, tentoraz z čias normalizácie (od 70. rokov). V druhom tohtoročnom čísle sa Kino-Ikon vrátil k prieskumu kľúčových žánrov svetovej kinematografie (po číslach o horore alebo filme noir). Tentoraz sa v tematickom bloku zameral na najstarší žáner americkej kinematografie – western. Blok textov ho predstavuje nielen z hľadiska vývoja v rámci domácej americkej filmovej kultúry (preklady textov Jima Kitsesa a Alana Lovella), ale zhodnocuje aj jeho inšpirácie (Vlastimil Zuska o vplyve Kurosawovych filmov na žáner), jeho premeny (Zdeněk Hudec o násilí a katarzii vo filmoch Sama Peckinpaha), naznačí cross-žánrové spojenia (fenomén noir westernu), prípadne opíše mutácie žánru v európskych či ázijských kinematografiách (Martin Ciel o ruskom easterne, Kristína Aschenbrennerová o súčasnom kórejskom easterne, Ján Švábenický o talianskych spaghetti westernoch). Muzikológ Jozef Červenka nám dokonca predstaví jednu z mála westernových opier. V rubrike rozhovorov uvedieme debatu Michala Michaloviča s Petrom Stricklandom, hlavne o britskom filme minulého roku Katalin Varga, ktorá sa odohrala na poslednom ročníku festivalu Cinematik. V rámci reflexií číslo predstavilo aktuálne vydanú filmologickú literatúru (napr. knihu rozhovorov s Jimom Jarmuschom), prípadne filmové akcie (Festival inakosti 2009). Súčasťou časopisu je aj filmový občasník študentov umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií na FTF VŠMU Frame, tentoraz s ústrednou témou Adaptácia.

KINO-IKON 1/2009KINO-IKON 1/2009 - KINO BÉLU TARRA

Rozsah: 293 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2009
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

Prvé číslo Kino-Ikonu pokračuje vo veľkom historicko-analytickom prieskume modelov narácie v slovenskom hranom filme, pričom tentoraz sa autori Katarína Mišíková a Juraj Mojžiš zamerali na obdobie prelomu 50. a 60. rokov. Príkladom klasického kinofilného výkladu filmu je v rubrike aj štúdia Stanislavy Přádnej z pražskej Filozofickej fakulty venovaná film Jane Campionovej Portrét dámy. Základom čísla je tematický blok zameraný na tvorbu Bélu Tarra. Podnetom k prvej rozsiahlejšej reflexii u nás sa stal profil jeho filmov na prehliadke Febiofest 2009. Celkovo predstavia Tarrovu tvorbu štúdie Juraja Mojžiša a Michala Michaloviča. V prípadových štúdiách sa jednotlivým filmom budú venovať ďalší domáci autori (Ciel, Dudková, Mojžišová). Výber dotvára esej spisovateľa Pétera Esterházyho práve o Satanskom tangu. Blok by mal uzatvárať aktuálny rozhovor s Bélom Tarrom, ktorý s ním v jeho budapeštianskom štúdiu zaznamenali Michal Michalovič a Matyás Prikler. Rubriku dotvára ďalší vzácny rozhovor – s jedným z najznámejších tvorcov rakúskeho experimentálneho filmu Gustavom Deutschom. Dvojdotyk sa dotýka tvorby Zuzany Piussi (Branko, Ferenčuhová) alebo aj filmov A. Inarittua 21 gramov a Amorres Perros (Liová, Balko). V reflexiách by mala rezonovať aj správa Václava Maceka o slovenskej filmovej literatúre, predovšetkým vydávanej v edíciách SFÚ. Prehľad o aktuálnom dianí v ešte nedávno ostro sledovanej iránskej kinematografii ponúka text Viery Langerovej. V rubrike edícií a materiálov predstavil Richard Urc svoje pátranie po nezvestnom filme Čas, ktorý sme žili (1969). Súčasťou časopisu je aj filmový občasník študentov umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií na FTF VŠMU Frame, tentoraz na tému Deštrukcia.

SPLETITÉ CESTY WIMA WENDERSASPLETITÉ CESTY WIMA WENDERSA
Peter Gavalier

Rozsah: 324 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov
Rok vydania: 2006
Predajná cena: 7,30 € (220 Sk)

Monografia zachytáva ťažiskové témy a charakteristické filmárske postupy režiséra. Peter Gavalier v nej prináša odkazy približujúce nielen historický, ale aj spoločenský, umenovedný, výtvarný, hudobný a filozofický kontext Wendersovej tvorby. V rozhovore pre mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk Peter Gavalier povedal, že „pri analýze sa snažím vždy vychádzať zo samotného diela a rád sa nechám prekvapiť, kam ma film spontánne dovedie. Okrem toho ma k mnohým zaujímavým odkazom a inšpiráciám priviedol sám Wenders vo svojich textoch, ktoré som si dôkladne preštudoval. Azda na dielo nikoho zo súčasných režisérov nemali dejiny filmu taký vplyv ako práve na jeho dielo.“ Publikácia obsahuje biografiu režiséra, kompletnú filmografiu a fotografický materiál.

POSTAVA, HEREC, HVIEZDA VO FILMEPOSTAVA, HEREC, HVIEZDA VO FILME
(ZBORNÍK TEXTOV Z 9. ČESKO-SLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERNCIE)

Rozsah: 160 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom
Rok vydania: 2006
Predajná cena: 3,29 € (99 Sk)

Zborník tvorí súbor príspevkov z 9. česko-slovenskej filmologickej konferencie (20. – 23. 10. 2005, Častá-Píla pri Modre). Hlavným organizátorom konferencie bola Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom. Pravidelné výročné stretnutia, ktoré striedavo pripravuje česká a slovenská strana, sa snažia udržovať nevyhnutný priestor pre kritický dialóg – cieľom je premýšľanie o filme prostredníctvom spoločne navrhnutej témy. Hlavná téma 9. výročného stretnutia českých a slovenských filmológov bola zámerne „ústretovejšia“ tak pre odbornú ako i laickú verejnosť (familiárne poznanie hereckých tvárí, fascinácia filmovými hviezdami, popularizačné profily hercov). V rámci programu konferencie sa predebatovali rôzne teoretické, historické i estetické otázky tvorenia filmových postáv, rôznych podôb herectva, lokálnej i globálnej hviezdnosti. Účastníci sa venovali postave jednak v širších filmových/filozofických súvislostiach, jednak sa zameriavali na konkrétne postavy a herecké výkony v domácich i svetových filmov.

ZBORNÍK: INTERPRETÁCIA A FILMZBORNÍK: INTERPRETÁCIA A FILM

Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2008
Predajná cena: 3,29 € (99 Sk)

Zborník Interpretácia a film tvoria príspevky z 11. česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa ako pravidelné výročné stretnutie filmových teoretikov, historikov, estetikov i odborníkov iných spoločenskovedných odborov uskutočnila v dňoch od 18. do 21. októbra 2007 v Krpáčove. Hlavnou témou sa stala problematika interpretácie filmového diela i rôznych kontextov (jeho) filmovej kultúry. Texty v zborníku sa na jednej strane dotýkajú teoretických predpokladov interpretácie, resp. nadinterpretácie, konfliktu interpretácií, atp., na druhej strane analyzujú konkrétne diela, najmä českej a slovenskej kinematografie (Tajomstvo hradu v Karpatoch, Muž z prvního století). Samostatnou tematickou skupinou sú príspevky venované analýze filmu Obchod na korze Jána Kadára a Elmara KlosA.

PEDRO ALMODÓVARiPEDRO ALMODÓVAR
Viktória Matáková a Petra Hanáková

Rozsah: 312 strán
Vydali: Slovenský filmový ústav, Asociácia slovenských filmových klubov
Rok vydania: 2005
Predajná cena: 7,30 € (220 Sk)

Kniha venovaná jednému z najvýraznejších tvorcov súčasnej európskej kinematografie je ďalším pokračovaním série publikácií v edícii Camera obscura, ktoré mapujú filmovú tvorbu kľúčových európskych režisérov (vydaný Kusturica, pripravovaný Wenders). Spoločný profil Pedra Almodóvara sa pokúša domácemu klubovému i bežnému filmovému divákovi, povedané slovami autoriek, „sprostredkovať jeho autorsky nezameniteľné, tak povediac patidifuso (dych vyrážajúce) filmové videnie podivuhodnosti človeka / sveta“. Základ profilu tvorí text Viktórie Matákovej, ktorá čitateľov zasvätene – opierajúc sa o štúdium materiálov priamo v Barcelone i Madride – vovádza do politicko-kultúrno-spoločenského kontextu Almodóvarovej tvorby a zároveň v pätnástich výkladoch predstavuje základné parametre a súvislosti každého jeho celovečerného hraného filmu. Podnetnou nadstavbou je potom text Petry Hanákovej, ktorá najmä (ale nie nutne) umenovedne poučenému divákovi ponúka sieť najzaujímavejších príznakov almodóvarovského filmového štýlu. Písanie dopĺňa bohatý fotografický materiál a filmografia autora.

KINO-IKON 2/2008KINO-IKON 2/2008

Rozsah: 207 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2008
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

Hlavnou témou tohto čísla sú známe i neznáme kinematografie (juho)východnej Ázie – od Malajzie, cez Taiwan a Hong Kong po Čínu a Kóreu, z ktorých mnohé počas posledných dvadsiatich rokov začali písať novú národnú filmovú históriu a čoraz viac sa začali presadzovať na svetových festivaloch. Cieľom tematického bloku je priblíženie aktuálnych diel týchto kinematografií, ich známych tvorcov, resp. vybraných fenoménov daných filmových kultúr. V druhom čísle pokračuje aj minuloročná intenzívna reflexia slovenskej kinematografie. V rozsiahlej štúdii filmových teoretikov Juraja Mojžiša a Kataríny Mišíkovej Modely narácie v slovenskom hranom filme 1947 – 2007 sa spomínanie na povojnové dejiny slovenského filmu prehlbuje o analýzu domácich spôsobov filmového rozprávania. Číslo dopĺňa obľúbená rubrika Dejiny vedľajších postáv v umení. Súčasťou časopisu je aj ďalšie číslo kritického občasníka študentov filmovej vedy FTF VŠMU – Frame 2/2008 sa venuje téme „na (p)okraji“.

SPRIEVODCA KLUBOVÝM FILMOMSPRIEVODCA KLUBOVÝM FILMOM
Miro Ulman a Peter Ulman
(druhé aktualizované vydanie)

Rozsah: 544 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2003
Predajná cena: 9,92 € (299 Sk)

Nové, prepracované a doplnené vydanie katalógu klubotéky poskytuje prehľadnú orientáciu v aktuálnom klubovom fonde ASFK. Publikácia je rozdelená do dvoch hlavných kapitol. Klubotéka ASFK , obsahuje abecedne (podľa distribučného názvu) radené filmové heslá so základnými filmografickými údajmi, stručným obsahom, oceneniami a bibliografiou článkov. Kapitola Profily režisérov zahŕňa podrobné informácie o tvorcoch uvádzaných diel, zložené z filmografie, krátkej biografie, súpisu ocenení a bibliografie článkov. Publikácia celkovo obsahuje údaje o 351 filmoch a 240 profilov režisérskych osobností (77 nových filmov, 65 nových profilov). Súčasťou katalógu sú registre originálnych názvov, krajín pôvodu, režisérov, kompletný adresár slovenských filmových klubov, členovia Medzinárodnej federácie filmových klubov so zoznamom festivalov, na ktorých sa udeľujú ceny poroty FICC, ale aj medzinárodné skratky štátov stanovené FIAF-om, rôzne štatistické údaje z činnosti ASFK a mnohé ďalšie praktické informácie. Na rozdiel od prvého vydania je aktuálny Sprievodca klubovým filmom rozšírený aj o 96 fotografií k vybraným filmovým titulom.

KINO-IKON 1/2008KINO-IKON 1/2008

Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2008
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

Toto číslo Kino-Ikonu je venované dvom základným témam. Prvou je tvorba Dušana Hanáka, druhou rekapitulácia slovenskej filmovej (animovanej, dokumentárnej a hranej) tvorby za posledných 15 rokov, od osamostatnenia Slovenskej republiky. Filmom Dušana Hanáka sa pri príležitosti jeho životného jubilea venujú najznámejší filozofi, estetici a filmoví teoretici, nasledovaní aj najmladšou generáciou adeptov filmovej vedy. Téma histórie samostatnej slovenskej kinematografie v rokoch 1993 – 2008 vyplynula zo série diskusií, ktoré organizovala Slovenská filmová a televízna akadémia. Hlavným tematickým blokom opäť sekundujú aj ďalšie rubriky – reflexie slovenských filmov i edície archívnych materiálov. Súčasťou je aj kritický občasník študentov filmovej vedy FTF VŠMU – Frame 1/2008, tentoraz s témou Postava: Umelec.

KINO-IKON 2/2007 – PODOBY DOKUMENTÁRNEHO FILMUKINO-IKON 2/2007 – PODOBY DOKUMENTÁRNEHO FILMU

Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava
Rok vydania: 2007
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

Druhému číslu Kino-Ikonu dominuje zameranie na súčasné (aktuálna produkcia) i minulé (overené diela známych tvorcov) podoby dokumentárneho filmu. Číslo je venované najmä dokumentárnym filmom uvedeným na MFDF Jihlava 2007. Základ bloku venovaného dokumentárnej Jihlave tvoria texty o legende francúzskeho filmu Chrisovi Markerovi. Zároveň ho dopĺňa analýza hlavnej medzinárodnej súťaže „Medzi moriami“ od Márie Ferenčuhovej, ktorá bola členkou poroty a ďalšie pohľady na konkrétne filmy uvedené nielen na ostatnom ročníku festivalu. Číslo dopĺňajú rozhovory – prvý s rakúskym tvorcom Michaelom Glawoggerom (Robotníkova smrť), druhý so singapurským režisérom hraných filmov Roystonom Tanom, ktorý v decembri 2007 navštívil MFF Bratislava. V rubrike dvojpohľad sa Tomáš Hučko a Jadwiga Glowa pokúsili načrtnúť súvislosti vývoja v poľskom dokumentárnom filme – od diel známych tvorcov minulých dekád (Karabasz) po súčasné hviezdy poľského dokumentu (Koszalka). Dokumentárnemu filmu sa venuje aj aktuálne číslo študentského časopisu FRAME.

http://www.sfu.sk/images/publikacie/ikon_1_07_obalka.jpgKINO-IKON 1/2007FILM NOIR, DETEKTÍVKA

Rozsah: 376 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2007
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

Rubriku Studium tvorí analýza kontextu filmovej kutlúry i samotného filmu Túžba zvaná Anada režisérskej dvojice Ján Kadár – Elmar Klos, ktorú napísal Václav Macek. Prvé číslo je opäť zamerané na „veľkú“ tému filmovej histórie a estetiky – fenomén filmu noir a detektívky. Jeho garantom sa stala hosťujúca editorka Petra Dominková z FAMU. Textovú mozaiku tvoria preklady kľúčových štúdií (Sobchacková, Naremore, Cowieová), v československom filmologickom prostredí doteraz nepublikované „prvá“ reflexia noiru (Bordeov a Chaumetonov článok K definícii filmu noir) i aktuálne príspevky na očakávané (svetlo, kamera vo film noir) i neočakávané témy (príroda, cenzúra a film noir) od domácich, t.j. československých autorov ako Juraj Mojžiš, Petra Dominková, Katarína Mišíková, Martin Ciel a ďalší. V rubrike Dvojdotyk sa predmetom rôznorodého filmologického dotýkania stala prvá slovenská filmová detektívka Muž, ktorý sa nevrátil (1959) – kontext rozvinutia detektívneho žánru v rámci československej kinematografie i rozbor Solanovho diela. Na hlavnú tému čísla nadväzujú filmové a literárne reflexie, fotografie 1000 klapky i príspevok k dejinám vedľajších postáv vo filme. KINO-IKON uzatvára FRAME, časopis mladých filmových vedcov z FTF VŠMU, taktiež venovaný rôznym podobám filmu noir.

KINO-IKON 2/2006KINO-IKON 2/2006

Rozsah: 272 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2006
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

Druhé číslo Kino-Ikonu zakladajú zahraničné štúdie venované našej kinematografii – inauguračná prednáška Lubora Dohnala na FAMU a prehľadová štúdia o tvorbe Martina Šulíka od poľskej autorky Ewy Ciszewskej. Súčasťou čísla je aj ďalšie pokračovanie série statí o avantgardnom či experimentálnom filme od Martina Čiháka, tentoraz zamerané na Čistý film. Bloku reflexií dominujú tri texty o fínskom dokumentárnom filme a tiež dve eseje režisérov – Alana Parkera o vlastnom filme Commitments a Marka Škopa o fenoméne letopisného nakrúcania. Dvojdotyk sa venuje filmu Gus Van Santa Last Days. Súčasťou Kino-Ikonu 2/2006 je občasník študentov filmovej vedy FTF VŠMU Frame 2/2006 venovaný téme (S)púšť.

KINO-IKON EXTRA 2006

Rozsah: 298 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2006
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

Prvú dekádu existencie filmologického časopisu Kino-Ikon sa ASFK ako hlavný vydavateľ rozhodla pripomenúť tretím, extra číslom ročníka, ktoré je zámerne koncipované ako výber len z domáceho písania o filme – od fragmentov posledných ročníkových prác vybraných študentov po kapitoly z najaktuálnejších vedeckých textov a pripravovaných kníh ich pedagógov – predovšetkým členov Katedry vied o umení na FTF VŠMU v Bratislave. Zámerom čísla je ukázať stav kritického uvažovania o domácej i svetovej filmovej tvorbe u nás. Súčasťou čísla je krátka história časopisu, index obálok a všetkých textov a autorov od začiatku vydávania Kino-Ikonu.

KINO-IKON 1 / 2006KINO-IKON 1 / 2006

Rozsah: 336 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2006
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

V prvom tohtoročnom čísle časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze rubriku Studium tvoria dva odlišné filmologické príspevky venované slovenskej kinematografii. V prvom sa Petra Hanáková pokúsi aktualizovaným filmovohistorickým pohľadom pozrieť na Bielikov film Varúj..! a zároveň na kontext slovenského filmovníctva pred komunistickým prevratom v roku 1948. Druhý text reprezentuje uvažovanie o našom filme zvonku – ide o „inostrannú“ reflexiu filmárskeho rukopisu Dušana Hanáka, ktorý autorka, poľská filmologička Jadwiga Glowa, radí medzi najvýraznejšie nielen v rámci slovenskej, ale aj európskej kinematografie. Hlavnou témou čísla je fenomén hororu a monštruozity, predovšetkým vo filme. Blok textov opäť tvoria pôvodné texty, napríklad Monštrum a smrť Juraja Mojžiša, A bude svetlo! Jany Dudkovej, venovaný filmu Malte Ludina Dve alebo tri veci, ktoré o ňom viem, prípadne české príspevky – filozofickejšie ladený text Monstrum ergo sum Josefa Fulku alebo kontextový článok Františka Dryjeho o poslednom filme Jana Švankmajera Šílení. Domáce písanie dopĺňajú preklady relevantných štúdií – Monštruozita a monštruóznosť Georgesa Canguilhema, Horor a napätie Noëla Carrolla, prípadne Feministické rámce pre hororový film Cynthie Freelandovej. Medzi filmovými reflexiami sa hlavnej témy dotýkajú napríklad články Michaely Malíčkovej (analýza televízneho seriálu Buffy, premožiteľka upírov) a Zuzany Mojžišovej (Sociálny horor, opustené dieťa v hranom filme). Rubrika Dvojdotyk sa zamerala na film Alexandra Sokurova Slnko. Druhý tematický blok tvoria texty venované vybraným filmom kórejského režiséra Kim Ki-duka. V tomto čísle otvárame aj novú rubriku pohľadov do dejín slovenského filmu prostredníctvom fotografií z nakrúcania pod názvom Tisíca klapka. Súčasťou Kino-Ikonu 1/2006 je občasník študentov filmovej vedy FTF VŠMU Frame 1/2006 venovaný téme Eros & Šialenstvo.

KINO-IKON 2 / 2005KINO-IKON 2 / 2005

Rozsah: 272 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2005
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

Rubrika analytickejších článkov Studium prináša pokračovania textov z čísla 1/2005 – Peter Michalovič sa venuje kľúčovým filmom Petra Zelenku (od Knoflikářov po Príbehy obyčajného šialenstva), Jana Dudková sa zameriava na analýzu rukopisov vybraných slovenských filmových tvorcov v kontexte Deleuzeovej teórie filmového obrazu. Hlavnou témou čísla sa stalo uvažovanie o histórii a praxi nielen slovenského animovaného filmu. Tematický blok tvoria texty staršej i mladej generácie slovenských animátorov.
Uvažovanie o našom i svetovom animovanom filme (napr. Urc o Viktorovi Kubalovi, Malík o Karlovi Zemanovi či Rayovi Harryhausenovi) dopĺňa rozsiahlejší rozhovor Ivany Zajacovej a Michala Strussa o najaktuálnejších tendenciách v animácii po návštevách najreprezentatívnejších festivalov animovaného filmu v Annecy a Ottawe. Do rubriky Rozhovor je zaradená aj debata Petra Gavaliera s hercom Ivanom Palúchom o jeho účinkovaní vo filmoch Marketa Lazarová a Zabitá neděle. Súčasťou čísla je aj blok reflexií, napr. vybraných animovaných filmov (Nick Park, Henry Selick/Tim Burton). Číslo uzatvárajú príbehy z dejín vedľajších postáv – tentoraz o Erde z Nibelungov a bratoch Daltonovcoch zo Šťastného Lukea. Súčasťou Kino-Ikonu 2/2005 je občasník študentov filmovej vedy FTF VŠMU Frame 2/2005 venovaný téme Stratené / nájdené.

Kameraman Stanislav SzomolányiKINO-IKON 1/2005

Rozsah: 414 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2005
Predajná cena: 4,98 € (150 Sk)

Hlavnou témou čísla sa stal fenomén kompilačného, strihového, archívneho, kolážového alebo found footage filmu. Súbor textov sa pokúša naznačiť rôzne príznaky alebo aj štýly takto orientovanej práce s filmovým materiálom plus rôzne spôsoby kritického uvažovania o jej významoch/politikách. V súbore by nemali chýbať texty dotýkajúce sa viac experimentálneho filmu (Martin Čihák sa venuje americkým i európskym príbehom „sklíženého“ filmu; Austrálčan Marcus Bergner píše o vlastnej tvorbe), texty dotýkajúce sa začiatkov i súčasnosti tejto tvorivej línie filmu (Jay Leyda, William Wees, Oksana Sarkisova), prípadne texty reflektujúce slovenské príklady montovania čikolážovania archívneho filmového materiálu (Marek Šulík uvažuje o práci na filme Lesk a bieda SNP). Zvláštnym mimofilmovým bonusom je úvaha Juraja Mojžiša o kolážovej tvorbe výtvarníka Christiana Boltanského alebo komentovaná koláž jedného vydania MF Dnes od Jana Gogolu. Blok textov dopĺňajú aj recenzie na literatúru k téme (Weesove Recyklované obrazy, Leydove dejiny kompilačného filmu Filmy plodia filmy). Súčasťou Kino-Ikonu 1/2005 je občasník študentov filmovej vedy FTF VŠMU Frame 1/2005 venovaný téme Realita (?)

Kino-Ikon 2/2004KINO-IKON 2/2004

Rozsah: 296 strán
Vydali: Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, Bratislava
Rok vydania: 2004
Predajná cena: 3,32 € (100 Sk)

Na začiatku Kino-Ikonu stojí reprezentatívna štúdia, podrobné historicko-teoretické prehľadanie fenoménu „absolútny film“ (tiež „abstraktný film“) od známeho režiséra a znalca experimentálnych kinematografií, súčasného prodekana FAMU Martina Čiháka. V snahe priblížiť tému 8. československej filmologickej konferencie (Olomouc, november 2004) u nás, sa hlavnou témou čísla stal vzťah filmu a národa. Blok textov tvoria najmä preklady (Smith, Frodon, Daković), ale aj pôvodné písanie (Macek). V bloku filmových reflexií, ktorý je znovu obsiahlejší, tentoraz dominujú texty venované klubovým (Čínska odysea, Stratený v La Mancha, Sentiment) i neklubovým filmom (Český sen, Cez hranicu). Jeho súčasťou je aj tradične presné a pozorné odkrývanie súvislostí filmov uvedených na festivaloch Tri dni dokumentu a Jeden svet od Pavla Branka (Dokumentarizmus obrazu, dokumentarizmus slov). V rubrike Dvojdotyk sa bude dvojica autorov dotýkať filmov alebo aj literatúry o filme. V tomto čísle sa na film Trio z Belleville pozreli Rudolf Urc a Daniel Bernát, knihu venovanú remakeom Play it Again, Sam si prečítali Martina Repášová a Petra Hanáková. Samostatnú tematickú mikrolíniu čísla tvoria texty o nude vo filme a na konci čísla pokračuje seriál o dejinách vedľajších postáv v umení.

KINO-IKON 2/2000KINO-IKON 2/2000

Rozsah: 160 strán
Vydala: ASFK v spolupráci so SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 2000
Predajná cena: 1,99 € (60 Sk) (VYPREDANÉ)

Ďalšie číslo Kino-Ikonu – časopisu, ktorý sa venuje histórii, teórii a estetike filmu – pokračuje v rozpracovávaní tém naznačených v predošlom čísle. Primárny tématický okruh druhého Ikonu by mohla načrtávať napríklad táto séria pojmov: obraz – pohyb – pedagogika a politika filmového obrazu. Číslo naštartuje Mária Ferenčuhová svojou krátkou reflexiou fenoménu “Šulík”, reflexiou na jednej strane zameranou na Šulíkov posledný film Krajinka i, na strane druhej, venovanou jeho štýlu, spôsobu akým sa napája na svoju ostatnú tvorbu, v čom ju naďalej potvrdzuje i čím sa od nej pokúša odlíšiť. Ďalším pôvodným slovenským príspevkov je rozšírený text Olivera Bakoša venovaný filmu Satyricon od Federica Felliniho. Teoretické jadro tvorí pokračovanie prekladu prvej kapitoly z knihy Hmota a pamäť od Henri Bergsona a štúdia Obraz a Pohyb od Davida Rodowicka z knihy Deleuzeov stroj času. Samostatným tematickým trsom sú texty venované filmovému mysleniu = politike = životnému postoju Wernera R. Fassbindera. Súbor textov tvoria preklady jeho reflexií nemeckých filmov vybraných z knihy Filmy oslobodzujú hlavu (dostupná v knižnici SFÚ) a analýza filmu Manželstvo Márie Braunovej od Slaveny Pavláskovej. Aktuálne slovenské filmovokritické písanie bude naďalej reprezentovať príspevok Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku v rubrike Dvojník a súbor filmových reflexií.

KINO-IKON 1/2000KINO-IKON 1/2000

Rozsah: 315 strán
Vydavateľ: ASFK v spolupráci so SFÚ, Bratislava
Rok vydania: 2000
Predajná cena: 2,99 € (90 Sk) (VYPREDANÉ)

Primárny okruh tém aktuálneho čísla občasníka pre vedu o filme a ”pohyblivom obraze” načrtáva séria pojmov: obraz – videnie (vizibilita) – vizualita – pedagogika filmového obrazu. Rubrika Štúdie uvádza ďalšie pokračovanie úvah Alicje Helmanovej o pojme ”obraz” z jej slávneho Slovníka filmových pojmov. Tému obrazu v kontexte súčasných filmových teórií rozvíjajú aj články D. N. Rodowicka o delezuovskej teórii filmového obrazu. Dôležitou súčasťou čísla je preklad prvej kapitoly Hmoty a Pamäte od Henri Bergsona a o nevyhnutnosti jeho znalosti pri orientácii v súčasnej filmovej vede presviedčajú aj príspevky Jacquesa Ranciera Je možná Delezuova estetika? alebo Nicol Brenezovej Ultra-moderna: Jean Epstein kontra avantgarda. Štúdie dopĺňajú aj tri kapitoly z knihy Paula Virilia Stroj videnia a študijný text od Sergea Daneyho je zasa venovaný godardovskej pedagogike. Domáce filmovo-kritické myslenie zastupujú texty Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku, Petra Gavaliera a Jozefa Pašteku a Kino-Ikon tradične uzatvára príloha, ktorú tentoraz predstavuje dosiaľ nepublikovaný scenár Vincenta Šikulu.