„Hands up!“ Rebellion in V4 cinema

ASFK sa stala partnerom filmového projektu našich poľských kolegov z Múzea Pana Tadeusza vo Vroclave. Jeho cieľom je divákom ukázať, ako kinematografia v krajinách V4 formovala a odzrkadľovala postoje a odpor proti totalite. Leitmotívom projektu sa stal Skolimowského film Hands Up! (Rece do góry) a vo výbere nechýbyjú diela Poľskej filmovej školy, československej Novej vlny, zástupcovia maďarskej kinematografie 60-tych až 80-tych rokov, ako aj súčasná filmová tvorba a snímky nastupujúcej generácie režisérov.

V kurátorskom výbere sa nachádzajú snímky Sladký čas Kalimagdory Leopolda Laholu (1968) a Špina Terezy Nvotovej (2017). Projekt dopĺňa sprievodný program v podobe diskusií s filmovými profesionálmi a teoretikmi z krajín V4 a výtvarné eventy, ktoré tematizujú koncept vzbury, odboja a nesúhlasu. Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnom webe Múzea Pana Tadeusza: https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/en/wydarzenia/hands-up-rebellion-in-v4-cinema/ 

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.