Členský preukaz FK

 

Preukaz filmového klubu – Krátka cesta k veľkým filmom

Preukaz filmového klubu vydáva Asociácia slovenských filmových klubov každý rok a je distribuovaný do všetkých klubov registrovaných v ASFK.

Jeho cena je 5 eur a platí počas jedného kalendárneho roka a preukaz garantuje zľavu vo všetkých FK.

Členské preukazy filmového klubu, zakúpene v roku 2020 do konca roku 2021, sú ponechané v platnosti aj na sezónu 2021. Predĺženie platnosti je odmenou pre verných fanúšikov filmových klubov, ktorým dve vlny pandémie zmarili možnosť návštevy filmových klubov nepretržite počas celého roka 2020.

Členské preukazy, ktoré v roku 2020 filmové kluby nepredali, môžu po otvorení svojich brán v roku 2021 predávať aj naďalej pre nových záujemcov a členov filmových klubov, ktorí zatiaľ preukaz z minulého roka nemali. Preukazy sú označené špeciálnou nálepkou s aktuálnym rokom (2021).

Zakúpiť sa dá vo filmových kluboch na Slovensku.