Náhoda

Przypadek, 1981, far., 117 min

Cyklicky budovaný príbeh o trojnásobnom pokuse mladého muža 70-tych rokov nájsť životné zakotvenie predstavuje…

Obrázok k filmu Náhoda (1981)

Náhoda

Przypadek


1981, far., 117 min


Réžia: Krzysztof KieolowskiKamera: Krzysztof Pakulski


Hudba: Wojciech Kilar

O filme

Cyklicky budovaný príbeh o trojnásobnom pokuse mladého muža 70-tych rokov nájsť životné zakotvenie predstavuje tri potencionálne životopisy jednej osoby: v prvom je komunistickým aktivistom, v druhom v ilegálnej opozícii, v treťom si ako lekár plní svoje ľudské záväzky, pričom každý z nich vzniká z náhody v rovnakom bode. Pokus o syntetický obraz údelu „nemohúcej“ generácie, narodenej v čase poznaňských krvavých udalostí r. 1956 a vstupujúcej do života v „nehybných“ 70-tych rokoch. Možnosti sebarealizácie tejto generácie personifikuje postava mladého medika Witeka Dlugosza, ktorý cestuje na pohreb svojho otca, pričom tri alternatívne verzie jeho osudu závisia od vplyvu skutočnosti, či stihne odchádzajúci vlak: v prvej stroskotá ako pravoverný mládežník, pokúšajúci sa čestne a svedomito naplniť činmi proklamované idey; v druhej sa mu nepodarí uchytiť sa v disente; tretia cesta ho privedie na prah kariéry a pohodlnej nezúčastnenosti, avšak jeho prvá vytúžená zahraničná cesta sa končí tragicky. Na malej ploche individuálneho ľudského osudu je v troch malých existenciálnych drámach, zaľudnených protagonistami spoločenskej scény, načrtnutý s veľkou sociálnou výrečnosťou sugestívny obraz Poľska v r. 1978–1981 (každá epizóda končí udalosťami z decembra 1981), s početnými presahmi do dávnejšej minulosti. Kieœlowski v krátkometrážnej tvorbe aj v hraných filmoch uplatnil originálnu metódu publicistického politického filmu, ktorého prepracovanosť a filozofická i etická håbka zásadne presahujú rámec žánru. Film Náhoda, dokončený v tragickom roku 1981, bol uvedený až v r. 1987.Hrajú

Boguslaw Linda (Witek Dlugosz), Tadeusz Lomnicki (Werner), Zbigniew Zapasiewicz (Adam), Boguslawa Pawelecová (Čuška), Marzena Trybalová (Viera), Jacek Borkowski (Marek), Adam Ferency (kňaz) a ďalší.

na stiahnutie: