PRÍPAD BARNABÁŠ KOS

Prípad Barnabáš Kos, Československo, 1964, far., 90 min

Filmový satirický príbeh o tom, ako trianglistu orchestra menovali za riaditeľa, čo viedlo k rozkladu umeleckého telesa.…

premiéra SR: 24.10.2019

PRÍPAD BARNABÁŠ KOS

Prípad Barnabáš Kos


Československo, 1964, far., 90 min


Réžia: Peter Solan


Prístupnosť: MP 15+


Formát: DCP, DVD, Blu ray

O filme

Filmový satirický príbeh o tom, ako trianglistu orchestra menovali za riaditeľa, čo viedlo k rozkladu umeleckého telesa. Poukazuje na to, ako sa mení ľudský charakter, ako sa zo skromných, prízemných (a neschopných) stávali činitelia obdarení vládnucou mocou. Vo filme sú dve polohy humoru: satirická vychádza z racionality literárnej predlohy P. Karvaša, absurdný humor má styčné body s kafkovskou víziou sveta a niektorými vývojmi vtedajšieho českého filmu. Prvá časť je divácky príťažlivá ironizujúcim humorom, druhá polovica má filozofickejšiu podobu, záver sa znova dostáva do ľahších polôh. Pohoršené vedenie Slovenskej filharmónie svojho času zakázalo svojim členom vo filme vystupovať.

na stiahnutie: