RODINNÉ ŠŤASTIE

Ernelláék Farkaséknál, Maďarsko, 2016, far., 81 min

Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma nie je to práve med lízať. Stačí chvíľka a jeden je…

premiéra SR: 16.02.2017

RODINNÉ ŠŤASTIE

Ernelláék Farkaséknál


Maďarsko, 2016, far., 81 min


Monopol: do 31.08.2026


Réžia: Szabolcs HajduStrih: Szilvia Papp


Kamera: Csaba Bántó, Flóra Chilton, Dávid Gajdics, Betti Hejüsz, Márton Kisteleki, Ákos K. Kovács, Péter Miskolczi, Péter Pásztor, Tamás Simon, Márk Szalai, Gábor Szilágyi, Gergely Tímár, Levente Tóth


Prístupnosť: MP 12+


Formát: DVD, MP4

O filme

Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma nie je to práve med lízať. Stačí chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických aj absurdne banálnych historiek až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie maďarský režisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF Karlovy Vary si právom odniesol ako cenu za najlepší herecký výkon, tak aj hlavnú cenu festivalu za najlepší film.
Hrajú

Szabolcs Hajdu, Orsolya Török-Illyés, Erika Tankó Domokos Szabó a ďalší.Ocenenia

MFF Karlovy Vary 2016 – Najlepší mužský herecký výkon, Najlepší film