VÁLEK

Válek, Slovensko, 2018, far., 131 min

Básnik a politik Miroslav Válek (1927 – 1991) bol výraznou osobnosťou, ktorá v uplynulom storočí natoľko poznamenala…

premiéra SR: 3.05.2018

VÁLEK

Válek


Slovensko, 2018, far., 131 min


Réžia: Patrik Lančarič


Prístupnosť: MP 12+


Formát: DCP, Blu ray

O filme

Básnik a politik Miroslav Válek (1927 – 1991) bol výraznou osobnosťou, ktorá v uplynulom storočí natoľko poznamenala slovenskú kultúru, že nevyrovnať sa s ňou by znamenalo ponechať bez reflexie jej nezanedbateľnú časť. Dodnes je považovaný za jednu z najrozporuplnejších postáv slovenského kultúrneho a spoločenského prostredia, spojenú s mnohými legendami a kontroverziami. Tvorcovia filmu sa snažia pátrať po koreňoch týchto kontroverzií. Významnú, priam determinujúcu úlohu v jeho životnom príbehu zohrala doba, ktorá poznamenala vývoj celej našej krajiny a osudy všetkých jej obyvateľov. Film je zodpovedným a objektívnym príspevkom k reflexii Válkovej osobnosti. Základným východiskom filmu je Válkov vnútorný rozpor. Rozpor medzi Válkom básnikom a Válkom politikom. Rozpor medzi intímnym a verejnýmt a naopak.