Filmový kabinet deťom

Asociácia slovenských filmových klubov predstavila projekt FILMOVÝ KABINET DEŤOM po prvýkrát v roku 2014 počas Medzinárodného festivalu filmových klubov FEBIOFEST. Mimoriadna návštevnosť a pozitívne ohlasy zo strany detí aj pedagógov boli inšpiráciou na vytvorenie samostatného výchovno-vzdelávacieho projektu. Hlavnou ideou projektu pre prvý stupeň základných škôl bolo zamerať sa na malého diváka a vyjsť v ústrety jeho požiadavkám a vnímaniu.

FILMOVÝ KABINET DEŤOM je určený pre žiakov a pedagógov prvých a druhých ročníkov prvého stupňa základných škôl a pre predškolákov z materských škôl. Koncepcia je navrhnutá tak, aby deti dostali hravou formou všetky informácie o plôškovej animácii a o slovenských tvorcoch, ktorí pomocou plôšok tvorili a tvoria animované filmy. Pásmo slovenských animovaných príbehov je poskladané z troch blokov, v každom deti uvidia dva príbehy z jednej série, a to z večerníčkov Danka a Janka, Mimi & Líza a Drobci. Cieľom projekcie je overiť si nadobudnuté skúsenosti a informácie priamo v kinosále. Praktickú zručnosť napokon deti spolu s lektorkami predvedú na tvorivom workshope, na ktorom si zostroja vlastného pohyblivého plôškového panáčika.

 

Okrem zacielenia na plôškovú animáciu upriamime detskú pozornosť na súrodeneckú alebo kamarátsku dvojicu, ktorej členovia sú navzájom povahovo odlišní. Ukážeme deťom, že priateľstvá a vzťahy môžu fungovať, aj keď sú ich aktéri rozmanití, že rozmanitosť je vo svete bežná a dokonca prináša pozitívne skúsenosti. Z príbehov sa deti naučia, aké dôležité je načúvať tomu druhému, dať si poradiť a spojiť rozdielne názory v prospech dobrodružstva a zábavy. Príbehy sú plné smiechu, grotesky, nezbedníctva, ale aj ponaučenia.

Ako to u nás funguje?

K projektu sú pripravené rôzne rekvizity, a to nielen z premietnutých filmov. Krátke inštruktážne videá (2 minúty) deťom ukážu, ako sa vo filme jednotlivé plôšky skladajú k sebe a animujú tak, aby vznikol film. Po prednáške a po projekcii animovaných príbehov si deti spolu s lektorkami vyrobia vlastného pohyblivého plôškového panáčika z prinesených materiálov.

Pre deti sme pripravili metodický materiál a interaktívnu skladačku, aby sa mohli doma s rodičmi o projekte porozprávať a spoločne vypracovať animačné cvičenia. Svet animovaných filmov sa tak stane svetom celej rodiny.

slice1

Projekt FILMOVÝ KABINET DEŤOM sa vďaka podpore z Audiovizuálneho fondu realizuje pre deti a pedagógov už tretí rok zadarmo. Poslaním Asociácie slovenských filmových klubov je vzdelávanie a edukatívna činnosť pre všetky vekové kategórie. Zároveň je našou prioritou začať už od tých najmenších, aby sme do systému výchovy ponúkli to najlepšie, čím môžeme prispieť: všeobecný kultúrny prehľad, lásku k umeniu a predovšetkým k filmu. Citlivý a osobitý prístup veľmi napomáha formovať psychiku dieťaťa. Máme záujem podporovať vzťah učiteľ – žiak, rozvíjať a prehlbovať dôveru medzi nimi a vytvárať ďalší priestor na ich vzájomnú spoluprácu mimo školských lavíc.

AVF logo
Projekt FILMOVÝ KABINET DEŤOM poskytuje dieťaťu kultúrne zázemie, učí ho dívať sa na film inými očami, oboznamuje ho so špecifickým spracovaním animovaných filmov a podporuje v ňom záujem o slovenských tvorcov.