Filmový kabinet deťom

Asociácia slovenských filmových klubov predstavila projekt FILMOVÝ KABINET DEŤOM po prvýkrát v roku 2014 počas Medzinárodného festivalu filmových klubov FEBIOFEST. Mimoriadna návštevnosť a pozitívne ohlasy zo strany detí aj pedagógov boli inšpiráciou na vytvorenie samostatného výchovno-vzdelávacieho projektu. Hlavnou ideou projektu pre prvý stupeň základných škôl bolo zamerať sa na malého diváka a vyjsť v ústrety jeho požiadavkám a vnímaniu.

FILMOVÝ KABINET DEŤOM je primárne určený pre žiakov a pedagógov prvého stupňa základných škôl. Koncepcia je navrhnutá tak, aby deti dostali hravou formou všetky informácie o animácii a slovenských tvorcoch, ktorí tvoria animované filmy. Cieľom projekcie je overiť si nadobudnuté skúsenosti a informácie. Praktickú zručnosť napokon deti spolu s lektorkami predvedú na tvorivom workshope.

Prichádzame s verziou Online!

 

  • Pre triedy: Zapojiť sa môžu aj žiaci v rámci svojho online vyučovania. Učiteľia môžu prihlásť svoje triedy na adrese mlichova@asfk.sk a dohodnúť si priebeh projektu.
  • Pre jednotlivcov: V spolupráci s kinom Lumière a Slovenským filmovým ústavom prinášame deťom interaktívny online projekt priamo domov. Hravý výklad odpovie na ich otázky o animovaných filmoch. Svoje otázky môžu deti písať do chatu na streamovanej diskusii, ktorá bude nasledovať bezprostredne po premietaní pásma slovenských animovaných filmov. Prvý online workshop kabinetu sa uskutoční v sobotu 20. februára a je vhodný pre deti vo veku 6 až 10 rokov. Viac info na stránke Kina Lumière.

Hlavnou témou je „animácia“

FKD deti oboznamuje s jej významom a učí ich rozpoznať animovaný film. Dozvedia sa tiež o rôznych druhoch animačnej techniky, o tom, kto a akými postupmi animovaný film vytvára, a ako jednotliví tvorcovia filmu spolupracujú. Súčasťou edukácie sú ukážky rôznych zaujímavých rekvizít. Prednáška je doplnená pásmom slovenských animovaných filmov, ktoré jednotlivé techniky prezentujú. Súčasťou projektu je workshop pod vedením skúsených lektoriek, ktorý po novom prebieha online.  Lektorky na ňom usmernia žiakov pri práci s materiálom a vysvetlia im, čo všetko si budú môcť vytvoriť. Deti získajú aj Metodický materiál, vďaka ktorému môžu s rodičmi alebo učiteľmi s témou animácie pracovať aj ďalej.

Pásmo animovaných filmov tohto školského roku

Pásmo je zložené zo súčasnej tvorby úspešného slovenského animátora Martina Snopeka (MONŠTRUM), z ocenenej práce študentky Natálie Zabákovej (NEŠŤASTNÍK) a populárneho seriálu Veroniky Kocourkovej (TRESKY PLESKY). Všetko sú to príbehy, ktoré v sebe sústreďujú zaujímavé témy na rozhovor, ako napríklad šikana, moc, dodržiavanie pravidiel, či správanie sa.  Ďalší blok filmov prezentuje tému rozmanitosti prírodných javov, z ktorej sa deti môžu naučiť, čo všetko má pre ľudstvo pripravené mocná príroda. Druhá časť pásma je venovaná cenami ovenčenému animovanému filmu slovenského režiséra Martina Smatanu ŠARKAN spolu s filmom o filme Making of. Okrem pôsobivej bábkovej animácie príbeh deťom láskavým spôsobom sprostredkuje chvíle, keď zo života každého z nás niekto musí odísť.

Vzdelávací projekt Asociácie slovenských filmových klubov – Projekt Filmový kabinet deťom (FKD) – sa stal za šesť rokov svojej existencie renomovaným, obľúbeným a vyhľadávaným vzdelávacím projektom pre deti. Vďaka Audiovizuálnemu fondu a Nadácii mesta Bratislava je tento projekt pre deti a učiteľov sprístupnený zadarmo.

Ako sa zapojiť?

Ak sa chcete zapojiť ako skupina v rámci online výčby, stačí v mene triedy napísať na adresu mlichova@asfk.sk a dohodnúť si podrobnosti priebehu a času konania. Tešia sa na vás lektorky, animátorky, Asociácia slovenských filmových klubov a krásne filmy!

Ak ste chcete zapojiť ako jednotlivec. Nájdite si online premetanie s hravým výkladom v programe kina doma www.kino-doma.sk

Metodický materiál

Na stiahnutie:

A3_metodic_mat_FKD_prve spracovanie

Ako to u nás funguje?

K projektu sú pripravené rôzne rekvizity.

Pre deti sme pripravili metodický materiál a interaktívnu skladačku, aby sa mohli doma s rodičmi o projekte porozprávať a spoločne vypracovať animačné cvičenia. Svet animovaných filmov sa tak stane svetom celej rodiny.

slice1

Projekt FILMOVÝ KABINET DEŤOM sa vďaka podpore z Audiovizuálneho fondu a Nadácii mesta Bratislava realizuje pre deti a pedagógov  zadarmo. Poslaním Asociácie slovenských filmových klubov je vzdelávanie a edukatívna činnosť pre všetky vekové kategórie. Zároveň je našou prioritou začať už od tých najmenších, aby sme do systému výchovy ponúkli to najlepšie, čím môžeme prispieť: všeobecný kultúrny prehľad, lásku k umeniu a predovšetkým k filmu. Citlivý a osobitý prístup veľmi napomáha formovať psychiku dieťaťa. Máme záujem podporovať vzťah učiteľ – žiak, rozvíjať a prehlbovať dôveru medzi nimi a vytvárať ďalší priestor na ich vzájomnú spoluprácu mimo školských lavíc.

AVF logo
Projekt FILMOVÝ KABINET DEŤOM poskytuje dieťaťu kultúrne zázemie, učí ho dívať sa na film inými očami, oboznamuje ho so špecifickým spracovaním animovaných filmov a podporuje v ňom záujem o slovenských tvorcov.