ŠŤASTNÝ ČLOVEK FILM

ŠŤASTNÝ ČLOVEK – KAŽDÝ MÁ PRÁVO ŽIŤ SVOJ ŽIVOT

Nový film Sone G. Lutherovej Šťastný človek už onedlho vyrozpráva úprimný ľudský príbeh, ktorý je natočený transparentne a bez manipulácie. 

Česko-slovenská rodina sa v ňom vyrovnáva so špecifickými problémami spojenými s rodovou tranzíciou jedného z rodičov. Bez ohľadu na to, ako sa táto situácia môže na prvý pohľad zdať netradičná a vzdialená, v určitých situáciach sa vo filme nájdeme všetci.

Byť človekom znamená objaviť a prijať samého seba. Rozhodnúť sa, kým chceme byť a čo všetko sme ochotní riskovať, aby sme boli verní sami sebe. Prostredníctvom každodenných situácií si s protagonistami budeme môcť klásť existenciálne otázky. Čo si na sebe navzájom ceníme? Čo je podstatou vzťahov s našimi blízkymi? A čo tvorí dobrý partnerský vzťah a rodinu?

Snímku uvedie do kín Asociácia slovenských filmových klubov v septembri.

Ak sa chcete dozvedieť viac o filme alebo tejto téme navštívte: https://somstastnyclovek.sk