Vypožičanie filmov

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zapožičať si film z portfólia ASFK.

Film, ktorý si chcete požičať, musí mať platný monopol. Informácia o ňom je uvedená pri každom filme.

 

 
Potrebný formát nosiča:

Ide o školské premietanie:
Vstupné: