Založenie filmového klubu

Subjekt, ktorý má záujem o vstup do Asociácie slovenských filmových klubov, zašle oficiálnu žiadosť, ktorú kancelária predloží Rade Asociácie slovenských filmových klubov (najvyššiemu orgánu ASFK).

Žiadosť musí obsahovať údaje o prevádzkovateľovi, v akých priestoroch sa bude filmový klub prevádzkovať, aká je kapacita priestoru a akú premietaciu techniku má žiadateľ k dispozícii.

Ak Rada ASFK vstup schváli, pripraví kancelária na podpis zmluvu o spolupráci medzi ASFK a filmovým klubom a žiadateľ zaplatí jednorazový registračný poplatok za vstup do ASFK 40 eur.

Z členstva v ASFK vyplýva, že filmový klub musí odobrať z ASFK preukazy filmového klubu, ktoré bude predávať divákom pred predstaveniami v pokladnici kina. Preukazy FK sú platné jeden rok, presnejšie od 1. decembra daného roka do 31. decembra nasledujúceho roka. Cena jedného preukazu je stanovená na 5 eur.

Minimálne vstupné pre držiteľov preukazu filmového klubu je stanovené na 2 eurá, pre návštevníkov bez preukazu FK na 3 eurá.

Po založení filmového klubu sa jeho zástupca alebo dramaturg môže dvakrát ročne zúčastňovať na programovacích seminároch a klub môže premietať filmy z klubotéky ASFK. Na programovacích seminároch dostane každý zástupca FK informačný bulletin, ktorý obsahuje aktuálnu klubotéku ASFK a všetky interné informácie asociácie (premiéry ASFK, štatistiky, tlačové správy, informácie o projektoch).

Filmy z ASFK sa programujú mailom alebo telefonicky (02/5465 2018) s booking managerom Tatevik Čiháková Avnikjan.

Viac info k vypožičaniu filmov nájdete na: