INDE

Život a doba tuláka, väzňa, šermiara, fotografa, maliara, pútnika, akčného tvorcu, performéra,  hľadača radosti a slobody Alexa Mlynárčika v pohyblivých obrázkoch, obrazoch, fotografiách, živohrách a kontroverznostiach doby, v ktorej žil a žije.  Príbeh   storočia, v ktorom sa formovala moderná identita, kultúra, základné hodnoty  Slovenska – ako súčasti Československa, ale aj ako samostatného štátu  a najmä ako súčasti európskeho  spoločenstva, ku ktorému náš protagonista neoddeliteľne patrí svojím dielom, aj životom. Alex Mlynárčik sa stal svojou tvorbou, priateľmi, názormi  i prejavmi organickou súčasťou tohto príbehu –  a najmä  jeho spolutvorcom.