Asociácia slovenských filmových klubov

Kontakty

Korešpondenčná adresa

Asociácia slovenských filmových klubov /ASFK/

Grösslingová 43
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 54652017
E-mail: asfk@asfk.sk

Fakturačná adresa

Asociácia slovenských filmových klubov /ASFK/

Brnianska 33
811 04 Bratislava

Peter Dubecký
Predseda Rady ASFK a štatutárny zástupca

dubecky@asfk.sk
+421 2 54652017, +421 2 54652018

 

Peter Ducár
Podpredseda Rady ASFK a štatutárny zástupca

dostrojar@stonline.sk
+421 43 4224994, 0918 655494

 

Nina Šilanová
Podpredsedníčka Rady ASFK a štatutárna zástupkyňa

nina.silan@gmail.com

Kancelária ASFK

Jakub Zipser
/koordinácia distribučných projektov, granty MEDIA, nové akvízicie/
0903 322 496
zipser@asfk.sk

Tatevik Čiháková Avnikjan
/programovanie, nosiče, verejné projekcie/
0911 953 235
avnikjan@asfk.sk

Edita Šúryová
/ekonomika, administratíva/
02/ 54 652 018
suryova@asfk.sk

Martina Mlichová
/Filmový kabinet deťom, Filmy pre školy, komunikácia s FK/
0903 734 564
mlichova@asfk.sk

Martina Pašteková
/PR, komunikácia s médiami, akceptačné listy/
0904 573 237
pastekova@asfk.sk

Štefan Jurča
/technická podpora/
0918 488 760
support@asfk.sk

Silvia Učňová Kapustová
(t.č. na rodičovskej dovolenke)

Členovia Rady ASFK

 

Roman Ďurčat
roman.durcat@gmail.com, 0907 779 610

 

Rastislav Mačura
macura.rasto@gmail.com0907 196 903

 

Ivan Polóny
ivan.polony@gmail.com

 

Martin Kočiško
martin.kocisko@post.sk

Členovia Revíznej komisie ASFK

 

Peter Šiposs
predseda

klasan@azet.sk+421 46 5415139

 

Zita Hosszuová

zita.hosszuova@gmail.com0911 208 452

 

Marek Zelina

marek.zelina@gmail.com+421 33 3236444

 

Adresár filmových klubov

Pre zobrazenie adresára filmových klubov kliknite sem.