Adresár filmových klubov
FK Alternatíva – kino Moskva Martin

Adresa

Moskovská 127

Martin

Tel.: 043 423 83 30

Fax: 0998555898

Email: jurovec@gmail.com

Web: http://www.kinomoskva.sk/klient-675/kino-191/stranka-6454/film-304768

Kontaktná osoba

Peter Ducár

Mobil: 0907987927

FK SĽUK – Bratislava (Rusovce)

Adresa

Kino SĽUK

Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31

853 08 Bratislava

Tel.: 02/ 204 78 212

Email: kino@sluk.sk

Web: http://www.kino.sluk.sk

Kontaktná osoba

Zora Szomolányiová

Tel.: 02/ 204 78 212

Mobil: 0903205629

Email: zora.szomolanyiova@sluk.sk

FK Pocity – Prešov

Adresa

Kino Pocity - klub Stromoradie

Konštantínova 8337/7A

080 01 Prešov

Kontaktná osoba

Nina Šilanová

Mobil: 0907227329

Email: nina.silan@gmail.com

Filmový klub Vasmacska – Komárno

Adresa

Filmový klub Vasmacska

Jókaiho divadlo, Petőfiho ulica 1

945 01 Komárno

Kontaktná osoba

Gabriel Szabó

Mobil: 0907053749

Email: vasmacskafilmklub@gmail.com

FK Tabačka Kulturfabrik – Košice

Adresa

Tabačka Kulturfabrik, Kino Tabačka

Gorkého 2

040 01 Košice

Web: http://www.tabacka.sk

Kontaktná osoba

Róbert Rampáček

Mobil: +421905756352

Email: kino@tabacka.sk

Kontaktná osoba

Paľo Matia

Mobil: +421905756352

Email: kino@kulturpakt.org

Kino* Divadla Pôtoň – Bátovce

Adresa

Divadlo Pôtoň, n.o.

Bátovce 358

953 03 Bátovce

Web: http://www.poton.sk

Kontaktná osoba

Michal Ditte

Mobil: 0908359788

Email: ditte@poton.sk

Kontaktná osoba

Štefan Jurča

Mobil: 0918488760

Email: stefan.jurca@gmail.com

FK Priestor – Lučenec

Adresa

OZ Priestor súčasnej kultúry

Bernolákova 1

984 01 Lučenec

Kontaktná osoba

Radovan Vojenčák

Mobil: 0917312028

Email: vojencak.r@seznam.cz

Kino Klap – Bratislava

Adresa

Kino KLAP, Vysoká škola múzických umení v Bratislava

Filmová a televízna fakulta, Svoradova 2/A

813 01 Bratislava

Email: kinoklap@gmail.com

Web: http://www.kinoklap.sk

Kontaktná osoba

Peter Kováčik

Email: kinoklap@gmail.com

Filmový klub Stropkov – Stropkov

Adresa

Kino Stropkov

Hlavná 38/2

091 01 Stropkov

Web: http://www.kinokultura.stropkov.sk

Kontaktná osoba

Tibor Kubička (vedúci kina)

Mobil: 0903741368

Email: tkubicka@stropkov.sk

Kontaktná osoba

Dávid Durilla

Mobil: 0904120817

Email: ddurilla@stropkov.sk

Kinoklub Tatra – Nitra

Adresa

Kinoklub Tatra

Staré divadlo Karola Spišáka, Ulica 7. pešieho pluku 1

949 01 Nitra

Web: http://www.kinoklubnitra.sk

Kontaktná osoba

Richard Kováčik

Tel.: 0905 580 297

Mobil: 0948 050 010

Email: risokov@gmail.com

Kontaktná osoba

Michal Juhás

Mobil: 0907680702

Email: miso.juhas@gmail.com

FK Golden Art Club – Liptovský Mikuláš

Adresa

Golden Apple Cinema

Kamenné pole 4449/3

031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: 044/563 09 02

Web: http://www.gacinema.sk

Kontaktná osoba

Nataša Simonková

Mobil: 0948207430

Email: manager@gacinema.sk

FK Kassandra – Bánovce nad Bebravou

Adresa

FK Kassandra

Mestské kultúrne stredisko, J. Matušku 766 / 19

957 01 Bánovce nad Bebravou

Kontaktná osoba

Blanka Kodajová

Tel.: 038/760 30 16

Email: zuc@kulturabn.sk

Kontaktná osoba

Anton Balažovič

Tel.: 038/760 25 41

Email: balazovic@sulana.sk

FK Stanica Žilina – Záriečie

Adresa

Stanica Žilina - Záriečie

Závodská cesta 3

010 01 Žilina

Web: http://www.stanica.sk

Kontaktná osoba

Martin Krištof

Mobil: 0908938339

Email: martin@stanica.sk

Kino Inak v A4 – priestore súčasnej kultúry – Bratislava

Adresa

Kino Inak v A4 (asociácia združení pre súčasnú kultúru - budova YMCA)

Karpatská 2

811 06 Bratislava

Web: https://www.a4.sk/

Kontaktná osoba

Gabriela Gažová

Email: gabriela@gazova.sk

Kontaktná osoba

Barbora Nemčeková

Email: bara.nemcekova@gmail.com

FK pri Kine Lumiére – Bratislava

Adresa

Kino Lumiére / Kafehaus Lumiere

Špitálska 4

811 01 Bratislava

Tel.: 0917105882

Email: kinolumiere@sfu.sk

Web: http://www.kino-lumiere.sk

Kontaktná osoba

Zita Hosszúová

Mobil: 0911208452

Email: zita.hosszuova@gmail.com

Kontaktná osoba

Lenka Slaninková

Mobil: 0917105882

Email: slaninkova.lumiere@gmail.com

FK CINEMA – Trstená

Adresa

Kino Mier

Ul. ČSA 957

028 01 Trstená

Tel.: 043/53 92 276

Email: kultura@trstena.sk

Web: http://www.kino.trstena.sk

Kontaktná osoba

Miriam Horváthová

Tel.: 043/ 53 92 276

Email: miriam.horvathova@trstena.sk

FK Ypsilon – kino Jašík – Turzovka

Adresa

Kultúrne a spoločenské stredisko

Jašíkova 179

023 54 Turzovka

Tel.: 041/4352 308 ; 041/4353 814

Web: http://www.kulturaturzovka.sk

Kontaktná osoba

Katarína Siverová

Mobil: 0905567837

Email: katarina.siverova@kulturaturzovka.sk

FK Kino Úsmev – Košice

Adresa

Kino Úsmev

Kasárenské nám. 2

040 01 Košice

Web: http://www.kinousmev.sk

Kontaktná osoba

Lukáš Berberich

Mobil: 0907089711

Email: lukas@kinousmev.sk

FK pri kine Mladosť – Vranov nad Topľou

Adresa

Mestský dom kultúry

M.R. Štefánika 875/200

093 01 Vranov nad Topľou

Tel.: 057 / 48 815 10

Web: http://kino.kulturavranov.sk

Kontaktná osoba

Ľudovít Gazda

Tel.: 057/ 446 39 50

Mobil: 0907634122

Email: ludovitgazda@gmail.com

FK Partizán – Kremnica

Adresa

Kino Akropola

ul. P. Križku 393/10

96701 Kremnica

Web: http://www.akropolakremnica.sk

Kontaktná osoba

Zdeno Gális

Mobil: 0908038415

Email: zdeno@1115.sk

Kontaktná osoba

Silver Jurtinus

Mobil: 0904504585

Email: silver@1115.sk

FK v Múzeu SNP – Banská Bystrica

Adresa

Múzeum SNP

Kapitulská 23

974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048/ 24 51 111

Web: http://www.muzeumsnp.sk

Kontaktná osoba

Ivan Polóny

Mobil: 0907302200

Email: ivan.polony@gmail.com

FK Bytča – Bytča

Adresa

FK Bytča

Dom kultúry, Treskoňova ulica 814/3

014 01 Bytča

Web: http://www.kinobytca.sk/

Kontaktná osoba

Peter Gärtner

Mobil: 0907388841

Email: petogartner@email.cz

FK Rebel – Handlová

Adresa

Dom kultúry - Kino Baník

Nám. baníkov 3

97251 Handlová

Tel.: 046/54 75 439

Kontaktná osoba

Roman Martinca

Mobil: 0915393941

Email: roman.martinca@gmail.com

FK MCK – kino Záhoran – Malacky

Adresa

Kino Záhoran

Hviezdoslavova 1778/3

901 01 Malacky

Tel.: 034/ 77 22 110, 77 22 150

Web: http://www.kinomalacky.sk

Kontaktná osoba

Alena Kainová

Mobil: 0915239172

Email: kino@mckmalacky.sk

Kontaktná osoba

Lucia Czagaňová

Email: czaganova@mckmalacky.sk

FK Oko – Banská Štiavnica

Adresa

Kino Akademik

Nám. Sv. Trojice 1

969 04 Banská Štiavnica

Tel.: 045 / 694 96 51

Web: http://www.kino.banskastiavnica.sk

Kontaktná osoba

Zuzana Patkošová

Mobil: 0904385326

Email: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk

Kinoklub Fajn – Humenné

Adresa

Kino Fajn

Gorkého 1

066 01 Humenné

Tel.: 057 / 788 21 31

Web: http://www.mskshe.sk

Kontaktná osoba

Katarína Matuškovičová

Mobil: 0948734448

Email: programove@mskshe.sk

FK Ilúzia pri kine Kultúra – Ružomberok

Adresa

Kino Kultúra

Kultúrny dom A. Hlinku, A. Bernoláka 1

03401 Ružomberok

Tel.: 044/ 43 13 636, 43 13 601

Email: kino-rk@kdah.sk

Kontaktná osoba

Zuzana Bakošová

Mobil: 0915828882

Email: bakosova@kdah.sk

FK Naoko – Trnava

Adresa

Kino Hviezda

Paulínska 1

917 01 Trnava

Tel.: 033/ 323 6444

Web: http://www.kinohviezda.trnava.sk

Kontaktná osoba

Martin Háden (kino)

Mobil: 0907673593

Email: kino.hviezda@privatnet.sk

Kontaktná osoba

Marek Zelina (dramaturg)

Mobil: 0905761423

Email: marek.zelina@gmail.com

FK Torysa – Sabinov

Adresa

Kino Torysa

J. Borodáča 18

083 01 Sabinov

Web: http://www.kinotorysa.sabinov.sk

Kontaktná osoba

Marek Šoltís

Mobil: 0910885881

Email: manazer@kulturnestredisko.sk

FK Iskra – Kežmarok

Adresa

Kino Iskra

Hlavné námestie 3

060 01 Kežmarok

Tel.: 052/452 25 41

Web: http://www.klubiskra.sk

Kontaktná osoba

Boris Švirloch

Mobil: 0905933325

Email: klubiskra@gmail.com

Kontaktná osoba

Oľga Semanová

Mobil: 0908707845

Email: kino.kezmarok@gmail.com

FK Urania 1919 – Hlohovec

Adresa

Kino Úsmev

M.R. Štefánika 3

920 01 Hlohovec

Email: kino@mkchlohovec.sk

Kontaktná osoba

Janka Struháriková

Mobil: 0905427663

Email: jankastruharikova@gmail.com

Kontaktná osoba

Michal Kalman

Mobil: 0911560946

Email: michal@podurbankom.sk

Kino Lastovička – Dubnica nad Váhom

Adresa

Kino Lastovička

Bratislavská 435/12

018 41 Dubnica n/Váhom

Tel.: 042/44 55 764

Web: http://www.kino.dubnica.eu

Kontaktná osoba

Adam Pavlík

Mobil: 0918117060

Email: kino@dubnica.eu

FK pri kine Mladosť – Senica

Adresa

Kino Mladosť

Nám. oslobodenia 11/17

90501 Senica

Tel.: 034/ 65 12 301

Email: kinosenica@gmail.com

Web: http://www.mskssenica.sk

Kontaktná osoba

Ingrid Sovová

Tel.: 034/ 65 12 301

Mobil: 0907847153

Email: kinosenica@gmail.com

FK pri kine Danubius – Štúrovo

Adresa

Kino Danubius

Hlavná 6

943 01 Štúrovo

Tel.: 036/ 75 11 107

Email: kino.danubius@centrum.sk

Web: http://www.kinodanubius.mojekino.sk

Kontaktná osoba

Erika Budaiová

Mobil: 0907492640

Email: kino.danubius@centrum.sk

FK pri kine Fontána – Piešťany

Adresa

Kino Fontána

Beethovenova 1812/1

921 01 Piešťany

Tel.: 033/77 18 990

Email: kino@fontana-piestany.sk

Web: http://www.fontana-piestany.sk

Kontaktná osoba

Jozef Valachovič

Mobil: 0907585002

Email: kino@fontana-piestany.sk

FK Raj pri kine Tatra- Stará Ľubovňa

Adresa

Centrum voľného času

Kino Tatra, Farbiarska 35/7

064 01 Stará Ľubovňa

Email: cvcstaralubovna1@gmail.com

Web: http://kinostaralubovna.cvc.sk

Kontaktná osoba

Pavel Mrug

Mobil: 0907934552

Email: cvcstaralubovna1@gmail.com

FK pri kine Nova – Sereď

Adresa

Kino Nova

D. Štúra 759/35

926 01 Sereď

Email: kinonova@sered.sk

Web: http://www.kinonova.sered.sk

Kontaktná osoba

Marta Vácziová

Mobil: 0911424084

Email: kinonova@sered.sk

FK KMC pri kine Mier – Spišská Nová Ves

Adresa

Kino Mier

Šafárikovo nám. 7

052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 053/ 44 28 766

Email: kinomiersnv@mkc.snv.sk

Web: http://www.mkc.snv.sk

Kontaktná osoba

Anna Koťuhová

Mobil: 0903604647

Email: kinomiersnv@stonline.sk

FK pri DK – Šaľa

Adresa

Dom kultúry

Kino DK Šaľa, SNP 16

927 01 Šaľa

Web: http://kino.sala.sk

Kontaktná osoba

Adriána Kováčová

Mobil: 0911712143

Email: a.kovacova@sala.sk

Artkino Metro – Trenčín

Adresa

Artkino Metro - Branislav Hollý

Mierové nám. 4

911 01 Trenčín

Tel.: 032/74 34 415

Web: http://www.lampart.sk/

Kontaktná osoba

Branislav Hollý

Mobil: 0908681767

Email: slnkoslnko@seznam.cz

FK Otáznik – Levice

Adresa

Kino Junior

Sládkovičova 2

934 01 Levice

Tel.: 036 / 63 355 81

Web: http://www.fkotaznik.sk

Kontaktná osoba

Roman Ďurčat (dramaturg)

Mobil: 0907779610

Email: roman.durcat@gmail.com

Kontaktná osoba

Ivan Búri (kino)

Mobil: 0902264482

Email: kinolevice@gmail.com

FK pri kine Úsmev – Levoča

Adresa

Kino Úsmev

Nám. Majstra Pavla 58

054 01 Levoča

Email: kino.levoca@gmail.com

Kontaktná osoba

Tatiana Szabová

Mobil: 0910788892

Email: kino.levoca@gmail.com; msks@levoca.sk

FK Európa – kino Apollo – Lučenec

Adresa

Kino Apollo

Novohradská 5

98401 Lučenec

Tel.: 047 / 43 32 125

Fax: 047 / 43 26 045

Web: http://www.kinoapollo.sk

Kontaktná osoba

Diana Lajzová

Mobil: 0907343098

Email: diana.lajzova@lucenec.sk

FK K4 – kino Mier – Modra

Adresa

Filmový klub K4

Kalinčiakova 4

900 01 Modra

Tel.: 033/64 72 322

Email: mier@kinomodra.sk

Web: http://www.kinomodra.sk

Kontaktná osoba

Kristián Jakubec

Mobil: 0911 404 944

Email: jakubec@kinomodra.sk

FK Námestovo – kino Kultúra – Námestovo

Adresa

Kino Kultúra

Dom kultúry v Námestove, Štefánikova 208/7

029 01 Námestovo

Tel.: 043/55 22 247

Email: office@dkno.sk

Web: http://www.kino.dkno.sk

Kontaktná osoba

Štefánia Kováčová

Tel.: 043/ 55 22 247

Email: office@dkno.sk

FK pri kine Považan – Nové Mesto nad Váhom

Adresa

Kino Považan

Hviezdoslavova 4

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: 032/77 12 575

Fax: 032/77 12 770

Web: http://www.kinopovazan.sk

Kontaktná osoba

Viliam Polák

Mobil: 0905216655

Email: viev@szm.sk

FK pri kine Mier – Nové Zámky

Adresa

Kino Mier

Námestie Gy. Széchényiho 9

94075 Nové Zámky

Tel.: 035/ 64 01 285

Email: kinomier@novezamky.sk

Web: http://www.kinomier.sk

Kontaktná osoba

Libor Ondrejčík

Tel.: 035/ 6401285

Mobil: 0907937064

Email: kinomier@novezamky.sk

Pezinský filmový klub – Pezinok

Adresa

Kino - Pezinské kultúrne centrum

Holubyho 42

902 01 Pezinok

Tel.: 033/ 64 12 093, 64 13 933

Fax: 033/ 64 13 949

Email: kino@pkcpezinok.sk

Web: https://www.kinopkcpezinok.sk/

Kontaktná osoba

Peter Čermák

Mobil: 0907 649 379

Email: kino@pkcpezinok.sk

Filmový klub Poprad – Poprad

Adresa

Kino Tatran

OZ Filmový klub Poprad, Nám. sv. Egídia 43/68

058 01 Poprad

Tel.: 052/43 61 192

Email: kino@visitpoprad.sk

Web: http://www.kinotatran.sk

Kontaktná osoba

Ľubomíra Olejárová (manžér kina Tatran)

Tel.: 052 / 43 611 92

Mobil: 0910890025

Email: kino@visitpoprad.sk

Kontaktná osoba

Rastislav Mačura (dramaturg)

Mobil: 0907196903

Email: macura.rasto@gmail.com

Filmový klub kina Mier – Považská Bystrica

Adresa

Kino Mier

Centrum 16/21

01701 Považská Bystrica

Tel.: 042/ 43 26 057

Web: http://www.pxcentrumpb.sk

Kontaktná osoba

Ľubica Karasová

Tel.: 042/ 43 26 057

Email: karasova@px.sk

FK ’93 – Prievidza

Adresa

FK´93

Kultúrne a spoločenské stredisko, Ulica F. Madvu 11

971 01 Prievidza

Tel.: 046/54 14 671

Email: kultura@prievidza.sk

Web: http://www.fk93.hostujem.sk

Kontaktná osoba

Peter Šiposs

Mobil: 0907139210

Email: dzipsy@gmail.com

FK Kino Púchov – Púchov

Adresa

Kino Púchov

Hoenningovo nám. 2002

020 01 Púchov

Web: http://www.kino.puchov.sk

Kontaktná osoba

Mária Balážová

Mobil: 0908 718 662

Email: kino.kurzy@puchovskakultura.sk

FK pri kine Orbis – Rimavská Sobota

Adresa

Kino Orbis

Francisciho 1

979 01 Rimavská Sobota

Email: msksrs@rsnet.sk

Kontaktná osoba

Eva Zibríková

Mobil: 0907825570

Email: evazibrikova@centrum.sk

Kino Klub – Revúca

Adresa

Kino Klub

Námestie slobody 14/18

050 01 Revúca

Email: kino@msksrevuca.sk

Web: http://www.kino.msksrevuca.sk

Kontaktná osoba

Martin Gorel

Mobil: 0910794440

Email: gorel@msksrevuca.sk

FK Mladosť – Bratislava

Adresa

Kino Mladosť

Hviezdoslavovo nám. 17

811 02 Bratislava

Tel.: 02/54 43 50 03

Email: bioscopba@gmail.com

Web: http://www.kinomladost.sk

Kontaktná osoba

Danka Hýrošová

Mobil: 0903429325

Email: bioscopba@gmail.com

Kontaktná osoba

Štefánia Chorvátová

Mobil: 0910795777

Email: bioscopba@gmail.com

Artkino za zrkadlom – Bratislava

Adresa

Artkino za zrkadlom

DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3

851 02 Bratislava

Tel.: 02/ 68 29 92 19

Web: http://www.kzp.sk/artkino-za-zrkadlom

Kontaktná osoba

Martin Kočiško

Mobil: 0902647079

Email: artkinozazrkadlom@gmail.com