Program


13.8.
Kino Lumière, Bratislava
14.8.
Kino Lumière, Bratislava
28.8.
Kino Film Europe, Bratislava

14.8.
FK pri kine Danubius, Štúrovo

22.8.
FK Poprad pri kine Tatran, Poprad

28.8.
FK Urania 1919 pri kine Úsmev, Hlohovec

13.8.
Kino Lumière, Bratislava
17.8.
Kino Lumière, Bratislava

11.8.
Kino Úsmev, Košice
11.8.
Kino Lumière, Bratislava
12.8.
Kino Úsmev, Košice
12.8.
Kino Lumière, Bratislava
13.8.
Kino Lumière, Bratislava
14.8.
Kino Lumière, Bratislava
14.8.
Kino Úsmev, Košice
15.8.
Kino Lumière, Bratislava
16.8.
FK Oko pri kine Akademik, Banská Štiavnica
16.8.
Kino Lumière, Bratislava
17.8.
Kino Lumière, Bratislava
17.8.
FK Priestor, Lučenec
17.8.
Kino Úsmev, Košice
20.8.
Kino Úsmev, Košice
20.8.
Artkino Metro, Trenčín
21.8.
Artkino Metro, Trenčín
27.8.
Bardejovské kúpele, Žriedlo

14.8.
Tabačka Kulturfabrik, Košice
Obrázok k filmu IDA (2013)

30.8.
Tabačka Kulturfabrik, Košice

12.8.
Kino Lumière, Bratislava
14.8.
Kino Lumière, Bratislava
17.8.
Artkino za zrkadlom, Bratislava
18.8.
Artkino Metro, Trenčín
4.9.
Filmový klub, Stropkov

24.8.
Filmový klub, Stropkov

14.8.
FK Torysa, Sabinov
16.8.
Kino Lumière, Bratislava
19.8.
Kino Stupava
31.8.
Artkino za zrkadlom, Bratislava

14.8.
Kino Lumière, Bratislava

17.8.
Kino Úsmev, Košice
19.8.
Letné kino v Líščom údolí, Bratislava
20.8.
Kino Film Europe, Bratislava
23.8.
Kino Úsmev, Košice
1.9.
Hyde Park, Nitra

17.8.
Prírodné kino, Trnava
Obrázok k filmu Samba (2014)

29.8.
FK Poprad pri kine Tatran, Poprad

10.8.
FK pri kine Mier, Nové Zámky

28.8.
Filmový klub, Stropkov
31.8.
FK pri kine Mier, Nové Zámky

22.8.
FK Fontána, Piešťany

14.8.
FK Torysa, Sabinov
16.8.
Kino Lumière, Bratislava
19.8.
Kino Stupava
31.8.
Artkino za zrkadlom, Bratislava