Krehká identita

Krehká identita, 2012, far., 70 min

Námet pre najnovší film slovenskej dokumentaristky Zuzany Piussi vznikol na cestách po Slovensku. Režisérka najskôr…

premiéra SR: 10.01.2013

Krehká identita

Krehká identita


2012, far., 70 min


Réžia: Zuzana PiussiStrih: Janka Vlčková


Kamera: Zuzana Piussi

O filme

Námet pre najnovší film slovenskej dokumentaristky Zuzany Piussi vznikol na cestách po Slovensku. Režisérka najskôr zachytila konflitk v Bytči na mestskom zastupiteľstve, kde občania zúrivo bránili tabuľu na Tisovom dome. Snímka Krehká identita začala vznikať z potreby zaznamenať ďalšie podobné udalosti súvisiace s pojmom národnej identity a z potreby kriticky ich pomenovať – je postavená na konkrétnych situáciách a ich aktéroch. Časť filmu je spracovaná reportážnou metódou (napr. odhaľovanie sochy Svätopluka na Bratislavskom hrade a nasledujúce manifestácie, či nakrúcanie rôznych národných podujatí). Piussi prináša ďalší autorský film, ktorý tentokrát ponúka zamyslenie sa nad (našou) národnou identitou, ukazuje súčasných „pseudonárodných" buditeľov inak, ako ich poznáme z médií. Počas nakrúcania si kládla nasledovné otázky: Akú podobu má súčasná národná identita Slovákov? Prečo sa novodobé chápanie národa na Slovensku utápa v opakovaní a pretváraní starých legiend a mýtov, recitovaní štúrovských veršov. Prečo je pre väčšinu národa prijateľnejší koncept príznačný pre prvú, historicky dávno prekonanú fázu vo vývine národnej identity? Prečo nie je vidno moderné európske národovectvo?

Režisérka o filme: "Naše národovectvo je v kríze. Prognóza národnej kultúry hovorí o ďalšom prehlbovaní súčasných negatívnych trendov, pretože prežíva bez koncepcie rozvoja národnej a miestnej kultúry a záchrany národného kultúrneho dedičstva a bez kvalitnej legislatívy. (…) Mladí ľudia si ťažko hľadajú zdravé city ku krajine, kde je niekoľko aktívnych extrémistických skupín, a kde je len tenká hranica medzi prehnanou, slepou kritikou, politickou korektnosťou a meštiackym obmedzeným patriotizmom."

ZUZANA PIUSSI

Nar. 21.10.1971 v Bratislave. Od roku 1992 spolupracovala s divadlom Stoka, s Ľ. Burgrom založila združenie Pre súčasnú operu – divadlo SkRAT. V opere John King je autorkou libreta, kostýmov a scény. Vyštudovala réžiu na katedre hranej a dokumentárnej tvorby FTF VŠMU (2001-2005), kde realizovala dokumentárne filmy Disk-Žatva a Výmet (ocenený hlavnou cenou na MF v Bejrute 2003, uvedený na MFF Glasgow, MFF Febiofest atď.). Za snímku získala prémiu SFZ, ÚSTT a LF v kategórii študentská tvorba „za odvážne spracovanie tabuizovanej témy", ktorá bola udelená na 12. MFF Art Film Trenčianske Teplice 2004). Filmogafia: Bezbožná krajina (2004) / Anjeli plačú (2005) / Stoka – Epilóg (2007) / Myslím, tedy Slam (2009, pre ČTV) / Koliba (2009) / Babička (2009) / Hrdina našich čias (2009) / Kuracia láska (2011) / Nemoc tretej moci (2011), Muži revolúcie (2011), Od Fica do Fica (2012) / Krehká identita (2012)

Foto na stiahnutie