FILMOVÝ KABINET DEŤOM A LUMIERE POZÝVAJÚ NA ONLINE WORKSHOP O ANIMÁCII

Čo znamená pojem animácia? Kto a akými technikami ju vlastne vytvára? Na tieto otázky odpovedá obľúbený vzdelávací projekt Filmový kabinet deťom (FKD), ktorý sa už od roku 2014 zameriava na hravú edukáciu malých divákov. FKD reaguje na aktuálnu situáciu vo vzdelávaní a v spolupráci s Lumière a Slovenským filmovým ústavom prináša deťom interaktívny online projekt, ktorý odpovie na ich otázky o animovaných filmoch. Svoje otázky môžu deti písať do chatu na streamovanej diskusii, ktorá bude nasledovať bezprostredne po premietaní pásma slovenských animovaných filmov. Prvý online workshop kabinetu sa uskutoční v sobotu 20. februára a je vhodný pre deti vo veku 6 až 10 rokov.

FKD sa už siedmy rok venuje téme „animácia“. Deti oboznamuje s jej významom a učí ich rozpoznať animovaný film. Dozvedia sa tiež o rôznych druhoch animačnej techniky, o tom, kto a akými postupmi animovaný film vytvára a ako jednotliví tvorcovia filmu spolupracujú. Súčasťou edukácie sú ukážky rôznych zaujímavých rekvizít. Hravý online výklad vedú skúsení lektori, ktorí v streamovanej diskusii odpovedia na otázky, ktoré môžu diváci písať do chatu. Prvé spoločné premietanie Kina doma a FKD Online sa uskutoční v sobotu 20. februára o 17.30 hod. Filmový kabinet deťom je jednou z kľúčových aktivít pre deti, ktorá sa dlhodobo realizuje v priestoroch Kina Lumière.  Vnímame ho ako unikátny interaktívny projekt, ktorý podporuje všeobecnú audiovizuálnu gramotnosť ako aj kreativitu detí vo veku 6 až 10 rokov. Sme nesmierne radi, že sme aj v tomto nekonečnom marazme našli spôsob ako v jeho realizácii pokračovať, zachovať jeho základnú interaktivitu a ponúknuť deťom, aby sa v kruhu svojich rodín vydali na dobrodružnú cestu animovaným filmom. Veríme, že Filmový kabinet deťom sa stane jednou z najveselších udalosti našej virtuálnej kinosály,“   uvádza Zita Hosszúová, manažérka Kina Lumière.

 

Deti sa môžu zapojiť do diskusie

Do projektu sa po prvýkrát budú môcť zapojiť aj jednotlivci. FKD bol pôvodne určený pre triedy, ktoré v rámci vyučovania chodili na premietania a workshopy do Lumière ako aj ďalších slovenských kín. Projekt, ktorého autorom je Asociácia slovenských klubov, vznikol v roku 2014 počas Medzinárodného festivalu filmových klubov FEBIOFEST. Mimoriadna návštevnosť a pozitívne ohlasy zo strany detí aj pedagógov boli inšpiráciou na vytvorenie samostatného výchovno-vzdelávacieho projektu. Hlavnou ideou projektu pre prvý stupeň základných škôl bolo zamerať sa na malého diváka a vyjsť v ústrety jeho požiadavkám a vnímaniu. Po nástupe pandémie sa ASFK rozhodla pre verziu online, do ktorej sa môžu prihlasovať skupiny, teda jednotlivé triedy. Zároveň sa Filmový kabinet deťom stáva súčasťou verejného programu virtuálnej kinosály Kina Lumière a do workshopu sa môžu zapojiť aj rodičia s deťmi. „Chápeme, že situácia s domácim vzdelávaním je  náročná pre deti, učiteľov aj rodičov. Rozhodli sme sa preto byť dostupnejší pre malých divákov aj počas víkendov a touto hravou edukáciou spestriť deťom čas v izolácii a vniesť do rodín víkendovú pohodu a potešenie.“  uvádza Martina Mlichová, koordinátorka projektu FKD, Asociácia slovenských filmových klubov. Hosťom na prvom workshope bude animátor a režisér Martin Snopek, autor animovaného filmu Monštrum. Cena za streamované premietanie s hravým výkladom je 3 EUR, vstupenky sa dajú kúpiť na weboch partnerských kín platformy KINO DOMA (Lumière Bratislava, Fontána Piešťany, Tatran Poprad, Iskra Kežmarok, Úsmev Košice), virtuálnu kinosálu diváci nájdu na www.kino-doma.sk.

 

Aké filmy deti uvidia?

Pásmo animovaných filmov pre tento školský rok je zložené zo súčasnej tvorby úspešného slovenského animátora Martina Snopeka (MONŠTRUM), z ocenenej práce študentky Natálie Zabákovej (NEŠŤASTNÍK) a populárneho seriálu Veroniky Kocourkovej (TRESKY PLESKY). Všetko sú to príbehy, ktoré v sebe sústreďujú zaujímavé témy na rozhovor, ako napríklad šikana, moc, dodržiavanie pravidiel, či správanie sa.  Ďalší blok filmov prezentuje tému rozmanitosti prírodných javov, z ktorej sa deti môžu naučiť, čo všetko má pre ľudstvo pripravené mocná príroda. Druhá časť pásma je venovaná cenami ovenčenému animovanému filmu slovenského režiséra Martina Smatanu ŠARKAN spolu s filmom o filme Making of. Okrem pôsobivej bábkovej animácie príbeh deťom láskavým spôsobom sprostredkuje chvíle, keď zo života každého z nás niekto musí odísť.

Darček zdarma!

Deti, ktoré zašlú fotografie z výroby domácej animácie, získajú od Asociácie slovenských filmových klubov zaujímavý Metodický materiál, vďaka ktorému môžu s rodičmi s témou animácie pracovať aj ďalej. Fotografie ukážok môžu rodičia posielať na e-mail mlichova@asfk.sk spolu s údajmi na zaslanie materiálu poštou. (Na rovnakú adresu môžu učitelia zasielať aj požiadavky – prihlášky na FKD online v rámci školského vyučovania. V tejto verzii projektu je online premietanie a prednáška  zdarma). Vybrané fotografie budú premietané aj vo virtuálnej kinosále pred začiatkom workshopu.

 

Projekt finančne podporil: AVF logo

Organizátori: Asociácia slovenských klubov, Kino Lumière, Slovenský filmový ústav (SFÚ)

 

Viac informácií:

O FKD: https://asfk.sk/filmovy-kabinet-detom/

https://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-436300

Event: https://www.facebook.com/events/234547791621456/